guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา งานแห่เทียนอุบลฯ ปี 2561

ผลการประกวด-ต้นเทียนพรรษา-2561.jpg

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเที่ยน" ปีนี้มีต้นเทียนพรรษาส่งเข้าประกวดและร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา จำนวนทั้งหมด 54 ต้น แบ่งเป็นต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ 12 ต้น ต้นเทียนพรรษาขนาดกลาง 18 ต้น ต้นเทียนพรรษาขนาดเล็ก 14 ต้น และต้นเทยนพรรษาประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม 10 ต้น ผลการตัดสินการประกวดต้นเทียนพรรษามีดังนี้

ต้นเทียนพรรษา-วัดทุ่งศรีเมือง-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

 

ต้นเทียนพรรษา-วัดพระธาตุหนองบัว-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

 

ต้นเทียนพรรษา-อำเภอน้ำขุ่น-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

 

ต้นเทียนพรรษา-วัดศรีประดู่-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

 

ต้นเทียนพรรษา-วัดมหาวนาราม-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

 

ต้นเทียนพรรษา-วัดหายโศก-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

 

ต้นเทียนพรรษา-สว่างวีระวงศ์-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511