guideubon

 

เลื่อนสอบ!! Math Contest 2020 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลฯ

math-contest-เลื่อน-02.jpg

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขัน วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ Math Contest 2020 จากเดิมกำหนดสอบ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เลื่อนเป็น วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

สามารถสมัครสอบเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมกาพันธ์ 2564

- สมัครด้วยตนเองที่ห้อง 525 อาคารสิรินธร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
- สมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติมายัง
นางสุมิตรา ศรีธรรม
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
600 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานึ 34000
สั่งจ่าย ปณ.อุบลราชธานึ
- สมัครออนไลน์ เข้าระบบการสมัครสอบผ่าน Internet
http:/www.benchama.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม 092-5568484 (เมธิญญา)