guideubon

งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2560

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี น่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย หรืออาจจะในโลก ที่มีอนุสาวรีย์แห่งความดี ซึ่งหลายคนมาอยู่ในอุบลราชธานีนับสิบปีก็ไม่ทราบ อนุสาวรีย์นี้ชาวอุบลมิได้สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติตัวเอง แต่ฝรั่งมังค่าที่เห็นคุณค่าคุณความดีของชาวอุบล ได้ร่วมกันสร้างไว้เป็นที่ระลึก สำนึกในบุญคุณที่ชาวอุบลได้ทำไว้แก่พวกเขา ดังปรากฏข้อความที่บริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดีเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทยได้ดังนี้

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-02.jpg

เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ในปี พ.ศ.2484 (ค.ศ.1941) ญี่ปุ่นได้ส่งทหารเข้าสู่ประเทศไทย และจับทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรได้เป็นจำนวนมาก จังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่หนึ่งที่ญี่ปุ่นใช้เป็นที่กักกันเชลยศึก ซึ่งประกอบไปด้วยชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น ทหารเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เป็นที่เวทนาของชาวอุบลที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก ด้วยความเป็นคนมีจิตเมตตาสงสาร จึงได้พากันนำเอาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม มาให้เชลยศึกเหล่านี้เพื่อเป็นทาน แต่ก็ได้รับการขัดขวางจากทหารญี่ปุ่น และถึงขั้นทำร้ายเอา แต่ชาวอุบลก็ยังแอบนำเอาอาหารและเครื่องใช้ไปให้เชลยศึกเหล่านี้ด้วยความเมตตา อย่างไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-03.jpg

ด้วยความดีดังกล่าว ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง เมื่อปี พ.ศ.2486 (ค.ศ.1945) ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นเชลยศึกเหล่านี้ ได้ถูกปลดปล่อย และได้ระลึกถึงคุณความดีของชาวอุบลราชธานี ที่มีจิตเมตตากรุณา จึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขา ได้เคยเป็นเชลยศึกอยู่ที่นี่ และได้รับความเมตตากรุณาจากชาวอุบลราชธานี จนทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไป และพร้อมใจกันให้นามอนุสาวรีย์แห่งนี้ว่า "อนุสาวรีย์แห่งความดี"

ทุกวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11.00 น. ของทุกปี จะมีพิธีการรำลึกถึงคุณความดีที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ โดยในปี พ.ศ.2560 มีกำหนดการ ดังนี้

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-04.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 บริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดีชาวอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จุดที่ 1 บริเวณอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่า (พิพิธภัณฑ์เมืองอุบลราชธานี)

08.30 น. ผู้ร่วมขบวนพร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองอุบลราชธานี

09.00 น. เคลื่อนขบวนแถวนักศึกษาวิชาทหารและขบวนธง 8 ชาติ จากบริเวณหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุบลราชธานี ไปยังอนุสาวรีย์แห่งความดี โดยวงดุริยางค์จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

จุดที่ 2 บริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดี

09.30 น. ผู้ร่วมงานลงทะเบียนพร้อมกันที่บริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดีชาวอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

- บรรเลงเพลงประกอบงาน (วงผสม) เพลงพระราชนิพนธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวงขับร้องประสานเสียงจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

09.45 น. ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการ

09.45 น. เชิญธงชาติทั้ง 8 ชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา พิธีกรเชิญหน่วยงานที่ลงทะเบียนวางพวงมาลา

10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

- ประธานในพิธีวางพวงมาลา

10.45 น. ผู้แทนชาวต่างประเทศ ดำเนินการตามขั้นตอนสากล

- ผู้ประสานงานผู้แทนชาวต่างประเทศวางพวงมาลา

- ผู้แทนชาวต่างประเทศอ่านสารสดุดี

- ผู้แทนชาวต่างประเทศกล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานีและผู้มีพระคุณต่อเชลยศึก

10.55 น. Exhortation

10.59 น. Playing of Last Post เป่าแตรนอน

11.00 น. Two minute Silence All ทุกท่านยืนสงบนิ่ง 2 นาที

11.02 น. Playing of Rouse เป่าแตรปลุก

11.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และชาวต่างประเทศ ร่วมจุดตะเกียง

- บรรเลงเพลงสามัคคีชุมนุม และเพลง auld lang syne

- ชาวต่างประเทศมอบของที่ระลึก ให้ทายาทคุณยายไหล ศิริโสตร์

- ชาวต่างประเทศมอบของที่ระลึกให้ Lady of Ubon

- ชาวต่างประเทศมอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

- ถ่ายภาพร่วมกัน เสร็จพิธี

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-05.jpg

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

1 หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน จัดพวงมาลาร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี ในงานวันรำลึกถึงความดีชาวอุบลราชธานี 11 พฤศจิกายน 2560 หน่วยงานละ 1 พวง โดยจัดมาเอง

2 หน่วยงานใด ประสงค์จะให้คณะกรรมการจัดงาน จัดพวงมาลาให้ กรุณาติดต่อที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกศึกษาเขตอุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ 045-321916 คุณดารุณี ศรชัย

3 ในงานมีดอกกุหลาบ ดอกป๊อปปี้ จำหน่ายดอกละ 10 บาท

4 แต่งกายชุดสากลนิยมสีเข้ม หรือเครื่องแบบของหน่วย

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-06.jpg

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-07.jpg

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-08.jpg