guideubon

 

จ.อุบล รับเป็นเจ้าภาพเก็บตัวผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2015

MissUniverseThailand2015-01.jpg

วันที่ 30 เมษายน 2558 จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  จัดการแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพในการเก็บตัวผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand  2015 รอบเก็บตัวที่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายประทีป กีรติเรขา  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการแถลงข่าว และมีตัวแทนจากกองประกวด , หอการค้าจังหวัดและ มลฑลทหารบกที่ 22  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุน  ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ที่ ลานเอนกประสงค์  ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเว่อร์ จ.อุบลราชธานี

สำหรับการประกวด Miss Universe Thailand  2015 ในปีนี้ทางกองประกวด ได้คัดเลือกจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่เก็บตัวผู้เข้าประกวดในระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2558  รวม 7 วัน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ เป็นผู้สนับสนุนสถานที่ในการเก็บตัวตลอดระยะเวลา 7 วัน ที่กองประกวดอยู่ 

MissUniverseThailand2015-02.jpg

ซึ่งสาวงามทั้งหมด จะได้ร่วมทำกิจกรรมถ่ายทำ VTR  เผยแพร่จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะวัฒนธรรม ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  รวมทั้ง สาวงามทั้งหมดยังจะได้ร่วมงานกาล่าดินเน่อร์  ที่จะมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่จันทร์ 11 กรกฎาคม 2558  ซึ่งในงานกาล่าดินเนอร์นี้ จะมีรางวัลพิเศษ คือ “รางวัลขวัญใจชาวอุบล”   ซึ่งถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับสาวงามที่ชนะใจชาวอุบล ในค่ำคืนนั้น ถือเป็นรางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าประกวดที่เดินทางมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีด้วย 

และพิเศษสุดสำหรับในปีนี้ กองกระกวดฯ ได้เปิดจุดรับสมัครสาวงามโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวันแรก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 วันเดียวเท่านั้น 

MissUniverseThailand2015-04.jpgสาวงามท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand  2015 สามารถ สมัครด้วยตนเอง ได้ ในวันที่ 30 พฤษภาคม  ที่จังหวัดอุบลราชธานี  , 6 มิถุนายน จังหวัดเชียงใหม่, 7 มิถุนายน  อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา และวันที่ 13-14 มิถุนายน  ที่ Siam Center 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

1. เพศหญิง และต้องมีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

3. ต้องเป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรส – งานเลี้ยง / พิธีแต่งงาน หรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา ไม่เคยตั้งครรภ์และ/หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด

4. มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องอ่านเขียนพูดและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5. ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือยหรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน

6. ต้องไม่เคยประกอบอาชีพ รับงานพิเศษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รับเกียจเสื่อมเสียจารีตขนบธรรมเนียมศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย

7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

8. ต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร

หลักฐานการสมัคร

-   ผู้สนใจจะต้องเตรียมรูปถ่ายสี   ขนาด 4 x 6 นิ้ว ครึ่งตัว เต็มตัว และใบหน้า อย่างละ 2 รูป

-  บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษา (ในกรณีกำลังศึกษาอยู่) ทะเบียนบ้าน และหลักฐานการศึกษา นำหลักฐานตัวจริง มาแสดงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด หรือดูรายละเอียดเพิ่มพร้อมติดตามข่าวสารการเก็บตัวผู้เข้าประกวดได้ที่ แฟนเพจ Miss Universe Thailand 2015 – Ubonratchathani หรือที่ Call center โทร 080-4839199 กองประกวด MUT 2015 UBON

MissUniverseThailand2015-03.jpg