guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1238-1320 ไปไหนบ้าง

timeline-covid1238-1320-อุบล-01.jpg

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายแพทย์ประทีป  บุญธรรม แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 83 ราย  มาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  77 ราย  แยกเป็นตรวจพบเชื้อกลับมารักษา 40 ราย  มาตรวจที่โรงพยาบาลอุบลราชธานี 37 ราย  ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  4 ราย  

นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อในเรือนจำ อ.เมืองอุบลราชธานี 2 ราย ซึ่งตรวจพบในแดนแรกรับ เป็นหญิง 1 ราย และชาย 1 ราย ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าไปสอบสวนโรคและนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาแล้ว อีกทั้งยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย  ทำให้ขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยสะสม 1,320 ราย   รักษาหาย 535 ราย  กำลังรักษา 777 ราย  เสียชีวิตสะสม 8 ราย  

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

timeline-covid1238-1320-อุบล-โดยสาร1264.jpg

timeline-covid1238-1320-อุบล-โดยสาร1279.jpg

ขอให้ผู้โดยสารโดยยานพาหนะทุกประเภทพึงระลึกไว้เสมอว่า ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกัน อาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID - 19 แต่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติภายหลังเดินทางภายใน 14 วัน ให้รีบพบแพทย์

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวแต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid1238-1320-อุบล-1264.jpg

timeline-covid1238-1320-อุบล-1277.jpg

timeline-covid1238-1320-อุบล-1279.jpg

timeline-covid1238-1320-อุบล-เพิ่มเติม01.jpg

timeline-covid1238-1320-อุบล-เพิ่มเติม02.jpg

timeline-covid1238-1320-อุบล-เพิ่มเติม03.jpg

timeline-covid1238-1320-อุบล-เพิ่มเติม04.jpg

timeline-covid1238-1320-อุบล-เพิ่มเติม05.jpg