guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1321-1422 ไปไหนบ้าง

timeline-covid1321-1422-อุบล-01.jpg

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 102 ราย  แยกเป็นติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย และติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 101 ราย ขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยสะสม 1,422 ราย รักษาหาย แล้ว 565 ราย กำลังรักษา 849 ราย  เสียชีวิตสะสม 8 ราย  

จำนวนผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 รายวันของจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการรับผู้ป่วยที่ไม่มีเตียง/ไม่มีรพ.ว่างรักษาฯ ซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานีจากต่างพื้นที่ เข้ามารับการรักษาในจังหวัดอุบลราชธานี "คนอุบลฯไม่ทอดทิ้งกัน"

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าว แต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแกง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid1321-1422-อุบล-1345.jpg

timeline-covid1321-1422-อุบล-เพิ่มเติม01.jpg

timeline-covid1321-1422-อุบล-เพิ่มเติม02.jpg

timeline-covid1321-1422-อุบล-เพิ่มเติม03.jpg

timeline-covid1321-1422-อุบล-เพิ่มเติม04.jpg

timeline-covid1321-1422-อุบล-เพิ่มเติม05.jpg

timeline-covid1321-1422-อุบล-เพิ่มเติม06.jpg

timeline-covid1321-1422-อุบล-โดยสาร1325.jpg