guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 139-150 ไปไหนบ้าง

timeline-covid139-150-อุบล-01.jpg

วันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 12 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ 150 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ 14 อำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับครอบครัวผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แยกกักตัว 14 วันทุกคน ไม่ให้สัมผัสใกล้ชิดกัน สวมหน้ากากอนามัย ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด ให้กักตัว 14 วัน ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน และ Work from home เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่มีผู้คนหนาแน่น หากออกจากบ้าน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100 เปอร์เซ็นต์ และเน้นการซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน ลดการสัมผัสเชื้อ

เพื่อสะดวกในการตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ตรวจพบล่าสุด รายที่ 84-95 ไกด์อุบลทำไทม์ไลน์สรุปตามวันที่และเวลา เฉพาะที่อยู่ในอุบลฯ ดังนี้

วันที่ 1-3 เมษายน 2564
วันที่ 5-7 เมษายน 2564

19.00-04.00 น. ผู้ป่วยรายที่ 149 ทำงานที่ร้าน U BAR

วันที่ 4 เมษายน 2564
หอพักถนอมสุข ซ.พิชิตรังสรรค์ ต.ปทุม อ.เมือง

วันที่ 5 เมษายน 2564
22.30-02.00 น. ร้าน U Bar

วันที่ 6 เมษายน 25264
หอพักปิยะ ต.แสนสุข อ.วารินฯ
16.00-18.30 น. ร้านแพนด้าเลิฟชาบู ถ.แจ้งสนิท

วันที่ 7 เมษายน 2564
15.30-16.30 น. ห้างยงสงวน ศูนย์ค้าส่ง ถ.แก้วเสนา อ.วารินฯ

วันที่ 8 เมษายน 2564
06.00 น. รถไฟ กรุงเทพ-อุบลฯ ชั้น 2 ขบวนที่ 12 แถวที่ 4

วันที่ 9 เมษายน 2564
20.00-22.00 น. ร้านอาหาร กล้วยสุกจิ้มจุ่ม บ้านนาเมือง ต.ไร่น้อย

วันที่ 9-19 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายที่ 145 กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการที่หอพักปิยะ ต.แสนสุข อ.วารินฯ

วันที่ 12 เมษายน 2564
19.00 น. รถทวัร์นครชัยแอร์ กรุงเทพ-อุบลฯ เที่ยวเวลา 19.00 น.

วันที่ 14 เมษายน 2564
17.00-18.00 น ตลาดสด อ.พิบูลมังสาหาร

วันที่ 17 เมษายน 2564
16.00-17.00 น ตลาดสด อ.พิบูลมังสาหาร

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุนลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

timeline-covid139-150-อุบล-139.jpg

timeline-covid139-150-อุบล-140.jpg

timeline-covid139-150-อุบล-141.jpg

timeline-covid139-150-อุบล-142.jpg

timeline-covid139-150-อุบล-143.jpg

timeline-covid139-150-อุบล-144.jpg

timeline-covid139-150-อุบล-145.jpg

timeline-covid139-150-อุบล-146.jpg

timeline-covid139-150-อุบล-147.jpg

timeline-covid139-150-อุบล-148.jpg

timeline-covid139-150-อุบล-149.jpg

timeline-covid139-150-อุบล-150.jpg