guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 1866-1944 ไปไหนบ้าง

timeline-covid1866-1994-อุบล-01.jpg

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 129 ราย  แยกเป็นติดเชื้อในพื้นที่ 4 ราย และติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 125 ราย  

มีผู้ป่วยติดเชื้อหญิงเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย  รายแรกเป็นผู้ป่วยลำดับที่  498 อายุ 58 ปี  อยู่ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน  กลับมาจากกรุงเทพมหานครแล้วป่วย เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลาในการรักษา 19 วัน  อีกราย อายุ 49 ปี  อยู่ ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ   มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน  สัมผัสผู้ป่วยใน อบต.หนองเมือง เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลาในการรักษา 19 วัน

timeline-covid1866-1994-อุบล-เสียชีวิต.jpg

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าว แต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแกง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid1866-1994-อุบล-เพิ่มเติม01.jpg

timeline-covid1866-1994-อุบล-เพิ่มเติม02.jpg

timeline-covid1866-1994-อุบล-เพิ่มเติม03.jpg

timeline-covid1866-1994-อุบล-เพิ่มเติม04.jpg

timeline-covid1866-1994-อุบล-เพิ่มเติม05.jpg

timeline-covid1866-1994-อุบล-เพิ่มเติม06.jpg

timeline-covid1866-1994-อุบล-เพิ่มเติม07.jpg

timeline-covid1866-1994-อุบล-เพิ่มเติม08.jpg

timeline-covid1866-1994-อุบล-เพิ่มเติม09.jpg

timeline-covid1866-1994-อุบล-เพิ่มเติม10.jpg

timeline-covid1866-1994-อุบล-เพิ่มเติม11.jpg