guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 268-289 ไปไหนบ้าง

timeline-covid268-289-อุบล-01.jpg

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า  จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวนมากถึง 22 คน โดย 19 คน อยู่ในพื้นที่ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน ทำให้ขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกสาม ยอดสะสม 289 คน รักษาหายแล้ว 172 คน กำลังรักษาตัว 115 คน เสียชีวิตสะสม 2 คน 

ผู้ป่วยรายที่ 268 สัมผัสเชื้อจากเพื่อนในที่ทำงาน อ.เดชอุดม (รายที่ 203)

ผู้ป่วยรายที่ 269, 270, 274-289 สัมผัสเชื้อจากการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนบ้านในชุมชนเป็นประจำ

ผู้ป่วยรายที่ 271 อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 261

ผู้ป่วยรายที่ 272 สัมผัสเชื้อจากเพื่อนร่วมงานที่ กทม.

ผู้ป่วยรายที่ 273 อยู่เขตคลองเตย กทม. ขับถตู้พาส่งลูกค้าที่ยโสธร แล้วพักบ้านมารดาที่อุบลฯ

เพื่อสะดวกในการตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ตรวจพบล่าสุด รายที่ 268-289 ไกด์อุบลทำไทม์ไลน์สรุปตามวันที่และเวลา เฉพาะที่อยู่ในอุบลฯ ดังนี้

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
Big-C ขามใหญ่
11.00-14.00 น. ไป Lotus เขื่องใน และร้านแม็กกี้ เขื่องใน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
ช่วงเย็น ไป Lotus เขื่องใน

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

timeline-covid268-289-อุบล-268.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-269.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-270.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-271.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-272edit.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-273.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-274.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-275.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-276.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-277.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-278.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-279.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-280edit.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-281.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-282.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-283.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-284.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-285.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-286.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-287.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-288.jpg

timeline-covid268-289-อุบล-289.jpg