guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 334-335 ไปไหนบ้าง

timeline-covid334-335-อุบล-01.jpg

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2 คน เป็นหญิง อายุ 15 ปี อยู่ ต.นาตาล อ.นาตาล โดยกลับมาจากกรุงเทพมหานครแล้วป่วย อีกคนเป็นชาย อายุ 60 ปี อยู่ ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม สัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVD-19 ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
045-344-664 (ในเวลาราชการ)
095-984-6432 ตลอด 24 ชม.
045-243-301 ต่อ 201 ในเวลาราชการ
045-255-713 ในเวลาราชการ
สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

timeline-covid334-335-อุบล-334.jpg

timeline-covid334-335-อุบล-335.jpg