guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 366-368 ไปไหนบ้าง

timeline-covid366-368-อุบล-01.jpg

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 3 ราย เป็นชาย 2 คน อยู่ที่ ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก ทำงานที่แคมป์แรงงานก่อสร้าง กลับจากนนทบุรีแล้วป่วย  อีกรายเป็นหญิง อายุ 33 ปี  อยู่ ต.โพนงาม อ.บุณฑริก เช่นกัน กลับจากกรุงเทพมหานครแล้วป่วย  ทำให้จังหวัดอุบลราชธานี มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 368 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย รักษาหายแล้ว 343 ราย กำลังรักษา 22 ราย 

ทางจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอฝากประชาชนที่เดินทางมาจากแคมป์แรงงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แรงงานจากโรงงานทุกแห่ง รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเป็นสถานที่ โรงงาน ตลาดที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี ให้รายงานตัวกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขประจำตำบล   อบต. เทศบาล ให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อออกคำสั่ง กักตัว 14 วัน เพราะถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ผู้ป่วยรายที่ 366 และ 367 ทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู กรุงเทพฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 กักตัวอยู่ภายในแคมป์คนงาน อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
วันที่ 1-6 มิถุนายน 2564 กักตัวอยู่ภายในแคมป์คนงาน อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เดินทางกลับอุบลฯ โดยรถทัวร์ บ.กันทรลักษ์ทัวร์ (กรุงเทพฯ-เดชอุดม)
วันที่ 8-14 มิถุนายน 2564 ถึงสถานีขนส่งเดชอุดม ไปกักตัวที่เถียงนาทั้ง 2 คน

ผู้ป่วยรายที่ 368 ขายของออนไลน์อยู่กรุงเทพฯ
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เดินทางกลับอุบลฯ โดยสายการบิน Viejet เที่ยวบิน 14.50-15.55 น. ที่นั่ง C21
17.00-20.00 น. เดินทางกลับบ้านที่ อ.บุณฑริก กักตัวเองที่บ้าน

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ตามห้วงเวลาดังกล่าว ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ส่วนท่านที่ไปสถานที่ดังที่ปรากฎ แต่ไม่ใช่ห้วงเวลาดังกล่าว ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน 

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ในเวลาราชการ )

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสารารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
095-984-6432 (เวลา 08.00-21.00 น. )
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ )

timeline-covid366-368-อุบล-366-367.jpg

timeline-covid366-368-อุบล-368.jpg