guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 641-694 ไปไหนบ้าง

timeline-covid641-694-อุบล-01.jpg

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พร้อมด้วยนายแพทย์ประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี  พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 54 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 694 ราย รักษาหาย 375 ราย กำลังรักษา 314 ราย และยอดเสียชีวิตสะสม 5 ราย

สำหรับ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54 ราย ตรวจพบเชื้อกลับมารักษา 14 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี 40 ราย โดยแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับการรักษา จำนวน 52 ราย ส่วนอีก 2 รายในพื้นที่ อ.ตระการพืชผล และ อ.เดชอุดม ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วนการติดเชื้อในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ไม่มี

timeline-covid641-694-อุบล-โดยสารสาธารณะ.jpg

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวแต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid641-694-อุบล-651.jpg

timeline-covid641-694-อุบล-678.jpg

timeline-covid641-694-อุบล-687.jpg

timeline-covid641-694-อุบล-693.jpg

timeline-covid641-694-อุบล-เพิ่มเติม01.jpg

timeline-covid641-694-อุบล-เพิ่มเติม02.jpg