guideubon

 

Timeline ผู้ป่วย COVID19 อุบลฯ รายที่ 933-1013 ไปไหนบ้าง

timeline-covid933-1013-อุบล-01.jpg

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81  ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,013 ราย รักษาหาย 431 ราย กำลังรักษา 576 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ทำให้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่  6 ราย 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81 ราย นั้น เป็นผู้ที่มาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 71 ราย โดยตรวจพบเชื้อกลับมารักษา 33 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในอุบลราชธานี 38 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี 10 ราย ในพื้นที่ อ.น้ำยืน 3 ราย อ.พิบูลมังสาหาร อ.ม่วงสามสิบ พื้นที่ละ 2 ราย และ อ.ดอนมดแดง อ.ทุ่งศรีอุดม  อ.เมืองอุบลฯ พื้นที่ละ 1 ราย   

ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงอายุ 91 ปี  อยู่ ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความเสี่ยงคือสัมผัสกับคนในครอบครัวที่มาจากกรุงเทพมหานคร เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน มีอาการไข้ เหนื่อย หอบ มีภาวะปอดอักเสบ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลราชเวช ส่งต่อ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เสียชีวิตวันที่ 10 กรกฎาคม  2564 รวมระยะเวลาในการรักษา 8 วัน 

timeline-covid933-1013-อุบล-ตาย06.jpg

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ไปสถานที่ ในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อขอตรวจโควิด โดยแจ้งประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวแต่คนละห้วงเวลา( ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อุจจาระร่วง หอบเหนื่อยให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

timeline-covid933-1013-อุบล-953-954.jpg

timeline-covid933-1013-อุบล-976.jpg

timeline-covid933-1013-อุบล-1009.jpg

timeline-covid933-1013-อุบล-เพิ่มเติม01.jpg

timeline-covid933-1013-อุบล-เพิ่มเติม02.jpg

timeline-covid933-1013-อุบล-เพิ่มเติม03.jpg

timeline-covid933-1013-อุบล-เพิ่มเติม04.jpg

timeline-covid933-1013-อุบล-โดยสาร953.jpg

timeline-covid933-1013-อุบล-โดยสาร989.jpg