Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

ไกด์อุบล
ด่านชายแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร

          ช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสิรินธร ห่างจากตัวจังหวัดราว 90 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับลาว ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาคอีสาน ที่สามารถเดินทางไป ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางพื้นดิน ในขณะที่จุดอื่นจะต้องข้ามลำน้ำโขง และเป็นที่สิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 217 จากอุบลราชธานี

          ถนนสายนี้เชื่อมกับถนนในเขตลาว เข้าไปสู่เมืองปากเซในอีก 38 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเซีย บริเวณช่องเม็กมีด่านตรวจคนเข้าเมือง และร้านขายสินค้าที่นำเข้ามาจากลาว และหากข้ามไปทางฝั่งลาว จะมีร้านค้าปลอดภาษีตั้งบริการอยู่

ภาพจำลองด่านศุลกากรและศูนย์ราชการ
พรมแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลฯ

          ช่องเม็กนั้น นับเป็นด่านชายแดน ที่เป็นเสมือนประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นเส้นทางสู่เมืองปากเซ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว ที่เต็มไปด้วยสีสัน และยังสามารถเดินทางต่อไปยังน้ำตกหลี่ผี และน้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่แม่น้ำโขงทั้งสาย ไหลต่างระดับกันลงมา อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

          การเดินทางข้ามไปยังปากเซนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถนำหลักฐานไปยื่นคำร้องขอทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายความมั่นคง) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวัน ในเวลาราชการ หรืออาจยื่นคำขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ จุดผ่านแดนชั่วคราวช่องเม็ก ยื่นเรื่องแล้ว สามารถรอรับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้เลย หากนักท่องเที่ยวมีพาสปอร์ตแล้ว ไม่ต้องทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวครับ

          บัตรผ่านแดนชั่วคราว มีกำหนดเวลาท่องเที่ยวในลาวได้ 3 วัน 2 คืน หากจะนำรถเข้าไปทางฝั่งลาว ต้องนำรถไปทำพาสปอร์ตรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ผู้ขับขี่จะต้องนำสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสำเนาใบเสียภาษีรถยนต์ ไปยื่นเรื่องขออนุญาตด้วย

          ด่านชายแดนช่องเม็ก เปิดทำการเวลา 08.00 - 18.00 น.

ค่าใช้จ่ายฝั่งไทย

  • ค่าทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว คนละ 30 บาท

ค่าใช้จ่ายฝั่งลาว

  • ค่าเหยียบแผ่นดิน สปป.ลาว คนละ 20 บาท
  • ค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวลาว คนละ 400 บาท
  • ค่าธรรมเนียมรถ ค่าใช้ทาง คันละ 800 บาท
  • ค่าประกันภัยรถ ประมาณคันละ 300 - 500 บาท

ค่าใช้จ่ายขากลับ

  • หากเกิน 16.00 น. ต้องเสียค่าล่วงเวลาที่ ตม.ฝั่งลาว คนละ 150 บาท ส่วนฝั่งไทย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ศูนย์บริการออกหนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราว E-Border Pass
ศูนย์บริการออกหนังสือเดินทางผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass)  ย้ายจาก ศูนย์แสดงสินค้า (OTOP) ไปอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ ถนนแจ้งสนิท  ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556

ทำ E-PASSPORT ที่สำนักงานหนังสือเดินทางอุบลราชธานี
กรมศุลกากร กระทรวงการต่างประเทศ จัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำพาสปอร์ตให้กับชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียง

ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เริ่ม 15 มี.ค.นี้
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้ามกับด่านสากลบ้านวังเต่า แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเวลา 06.00 - 18.00 น. ขยายเวลาเป็น 06.00 - 20.00 น.ทุกวัน

ระเบียบการข้ามแดน ด่านพรมแดนช่องเม็ก
การเดินทางข้ามไปยังปากเซนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถนำหลักฐานเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด พร้อมรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไปยื่นคำร้องขอทำบัตรผ่านแดนได้ ยื่นเรื่องแล้ว สามารถรอรับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้เลยครับ

การนำยานพาหนะออกต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อความสะดวกในการนำยานพาหนะออกนอกราชอาณาจักร กรุณาเตรียมเอกสาร พร้อมคำร้องขอนำยานพาหนะออกนอกราชอาณาจักร ยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้

นำรถเข้าลาว ต้องทำพาสปอร์ตรถ
รถทุกชนิดที่เดินทางสัญจรไปมาใน สปป.ลาว รถทุกคันต้องมีหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต) ประจำรถคันนั้นๆ เพื่อตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลา พร้อมกับติดสติกเกอร์เป็นภาษาอังกฤษตัวT ที่ย่อมาจากคำว่า "ไทยแลนด์"

การเดินทางไป สปป.ลาว โดยรถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ
ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 49 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปเมืองปากเซ สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารระหว่างประเทศ ครับ ค่าใช้จ่ายก็ถูก คนละ 200 บาทต่อเที่ยวเท่านั้น

อ่านทั้งหมด

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
เธชเธ™เธ‡.เน„เธเธ”เนŒเธญเธธเธšเธฅ 89/1 เธ–.เธžเน‚เธฅเธฃเธฑเธ‡เธคเธ—เธ˜เธดเนŒ เธ•.เนƒเธ™เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เธญเธธเธšเธฅเธฃเธฒเธŠเธ˜เธฒเธ™เธต 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511