Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home2/guideubo/public_html/news/admin/config.php on line 25
<>Und Document

-

 

          ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานวันนัดพบแรงงานขึ้นในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2549 ณ บริเวณลานกิจกรรมศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ร่วมกับทางเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการมารับสมัครในตำแหน่งงานว่างด้วยตนเอง มีการสาธิตและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตลอดจนบริการทดสอบความถนัดด้านอาชีพ และบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายจัดหางานและการทำงานของคนงานต่างด้าวทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

          นางวิภาภรณ์ หลักเขต หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงผลการจัดงานวันนัดพบแรงงาน ว่า ตามที่สำนักงานจัดหางานได้คาดหวังผู้ที่มาร่วมงานไว้ที่ 2,500 คน นั้น จากผลสรุปผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน แยกเป็นนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่แจ้งความประสงค์รับสมัครงาน จำนวน 107 บริษัท ตำแหน่งที่งานว่างทั้งหมด 9,182 อัตรา แยกเป็นตำแหน่งงานว่างในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,956 อัตรา ต่างจังหวัด จำนวน 7,226 อัตรา ซึ่งมีนายจ้างมารับสมัครด้วยตนเอง จำนวน 50 บริษัท เป็นนายจ้างในจังหวัด จำนวน 35 บริษัท ต่างจังหวัด 15 บริษัท 

 

          “ คนอุบลฯ ส่วนใหญ่ต้องการตำแหน่งงานว่างในจังหวัดมากกว่าที่จะเดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัด รวมทั้งมีข้อจำกัดในเรื่องของอายุและวุฒิการศึกษา ที่ทำให้คนอุบลฯ ยังประสบกับปัญหาการว่างงาน แต่การฝึกอาชีพระยะสั้นก็ถือว่าได้รับความนิยมจากประชาชนเช่นเดียวกัน เนื่องจากเพื่อต้องการนำไปประกอบอาชีพที่ยึดแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่เป็นการฝึกการเพาะเห็ด การทำขนมไทย การจัดกระเช้าดอกไม้ การซ่อมโทรศัพท์มือถือ และการแต่หน้าแบบมืออาชีพ ซึ่งทางจัดหางานจังหวัดอุบลฯ คาดว่าจะมีการจัดงานในลักษณะนี้อีกครั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่กำลังมองหางานทำ” 

 

          อย่างไรก็ตามการรับสมัครงานในครั้งนี้มีคนหางานลงทะเบียน จำนวน 720 คน เป็นเพศชาย จำนวน 313 คน เพศหญิง 407 คน ซึ่งได้รับการบรรจุทันทีในวันจัดงาน จำนนวน 30 คน และรอการบรรจุจากนายจ้างอีก จำนวน 250 คน 

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้ลงทะเบียนฝึกจำนวน 746 คน ใน 31 อาชีพ และให้คำแนะนำลงสำหรับผู้ลงทะเบียนที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 50 คน 

 

psunews.net

18 ก.ย. 49

-