<>Und Document

-

          พอถึงสองสัปดาห์สุดท้ายของงาน ต้นเทียนที่กำลังทำอยู่ตามคุ้มวัดต่างๆ ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่าง ใกล้เสร็จแล้วล่ะครับ โอกาสดีๆ อย่างนี้ เลยอยากชวนไปดูการทำต้นเทียนแต่ละคุ้มวัดกันว่า กว่าจะเป็นต้นเทียนสวยงามอย่างที่เราเห็นนั้น ขั้นตอนต่างๆ ยากอย่างไร ไปสัมผัสบรรยากาศการร่วมแรงร่วมใจของชุมชน ในการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สำคัญของชาวอุบลฯ เห็นแล้วทึ่งครับ ถ้ายังไม่รู้จะเริ่มต้นที่วัดไหนดี ปีนี้มีวัดไหนจัดทำต้นเทียนบ้าง ลองดูตามตารางข้างล่างนี้ครับ

ต้นเทียนประเภทแกะสลัก

ขนาดใหญ่

ขนาดเล็ก

 • วัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
 • วัดไชยมงคล
 • วัดศรีอุบลรัตนาราม
 • วัดสว่างอารมณ์
 • วัดพระธาตุหนองบัว
 • วัดหนองปลาปาก
 • วัดภูเงิน (อ.พิบูลฯ)
 • อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • อำเภอวารินชำราบ

 • วัดสุทัศวนาราม
 • วัดกลาง
 • วัดพลแพน
 • วัดท่าวังหิน
 • วัดปทุมมาลัย
 • วัดภูเขาแก้ว (อ.พิบูลฯ)
 • เทศบาลตำบลอุบล
 • เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 • เทศบาลตำบลห้วยขะยุง
 • เทศบาลตำบลเมืองเดชอุดม
 • เทศบาลตำบลบัวงาม
 • อำเภอบุณฑริก
 • อำเภอน้ำยืน
 • เทศบาลตำบลน้ำยืน
 • อำเภอสำโรง
 • อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร
 • อำเภอตาลสุม
 • อำเภอตระการพืชผล
 • อำเภอเขมราฐ
 • เทศบาลตำบลเขมราฐ
 • อำเภอโพธิ์ไทร
 • เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
 • อำเภอม่วงสามสิบ
 • เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
 • อำเภอเขื่องใน
 • อำเภอกุดข้าวปุ้น
 • เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น
 • อำเภอดอนมดแดง
 • กิ่งอำเภอนาตาล
 • กิ่งอำเภอนาเยีย
 • เทศบาลตำบลนาเยีย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 • สำนักงานสาะรณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์

ขนาดใหญ่

ขนาดเล็ก

 • วัดมหาวนาราม
 • วัดแจ้ง
 • วัดทุ่งศรีเมือง
 • วัดบูรพาราม
 • วัดศรีประดู่

 • วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
 • วัดสารพัดนึก
 • วัดใต้ (พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ)
 • วัดศรีแสงทอง
 • วัดนาควาย
 • วัดเลียบ
 • อำเภอนาจะหลวย
 • เทศบาลตำบลนาจะหลวย
 • อำเภอทุ่งศรีอุดม
 • เทศบาลตำบลอ่างศิลา
 • อำเภอสิรินธร
 • เทศบาลตำบลช่องเม็ก
 • อำเภอศรีเมืองใหม่
 • เทศบาลตำบลเขืองใน
 • กิ่งอำเภอน้ำขุ่น
 • อบต.กุดชมภู

ต้นเทียนประเภทเทียนโบราณ

 
 • วัดมณีวนาราม
 • เทศบาลตำบลนาส่วง
 • เทศบาลตำบลบุณฑริก
 • อำเภอโขงเจียม
 • เทศบาลตำบลบ้านด่าน
 • เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
 • เทศบาลตำบลตาลสุม
 • เทศบาลตำบลตระการพืชผล
 • กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก
 • กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
 • วัดหายโศก

-