<>Und Document

-

กำหนดการงานประกวดพระเครื่อง จ.อุบลฯ

มหกรรมประกวดพระเครื่อง พระบูชา ครั้งยิ่งใหญ่ในอุบลฯ

หลักการพิจารณา กติกาการตัดสิน และกำหนดการงานประกวด

-