<>Und Document

-

               นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 4 โดยการสอบคัดเลือกซึ่งจะได้เรียนวิชาสามัญ และกีฬาตามความถนัด

               สำหรับในปีการศึกษา 2555 เปิดสอนใน 5 ชนิดกีฬาประกอบด้วย กรีฑา เซปักตะกร้อ ฟุตบอล มวยปล้ำ มวยสากลสมัครเล่น เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4531-5846-7 หรือที่เว็บไซต์ www.ubss.ac.th

-