<>--
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
--
-
งานปีใหม่และงานงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557
"รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยวงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.56 ถึงวันที่ 5 ม.ค.57 ณ สนามหน้าศาลากลาง (เดิม) รอบทุ่งศรีเมือง

งานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556
จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2556 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และเฉลิมฉลองปีใหม่

งานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555
จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด  กำหนดจัดงานกาชาดและงานปีใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30  ธันวาคม 2554 –วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 รวม 10 วัน  10 คืน  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)  มีการออกร้านเพื่อจัดแสดง โดยมีกิจกรรมภายในที่สำคัญ ๆ มากมาย เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรมภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมบริจาคให้เหล่ากาชาด เพื่อจะได้เป็นทุนช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และประสบสาธารณภัยต่าง ๆ 

งานประจำปีและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี 2554
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประจำปีและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 ระหว่างวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึงวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

งานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปี 2553
กาชาดจังหวัดอุบลราชราชธานี  กำหนดจัดงาน รับตะวันก่อนใครในสยามประจำปี 2553  ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม  2552  ถึง  วันที่ 7 มกราคม  2553  ณ หน้าสนามศาลากลางจังหวัด ร่วมลุ้นการออกรางวัลสลากกาชาดมูลค่ามากกว่า  2  ล้านบาท

งานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปี 2552
เชิญเที่ยวงานกาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2552 "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2552 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

งานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปี 2551
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2551 ชมการออกร้านกาชาด นิทรรศการของภาครัฐและเอกชน การประกวดนางสาวอุบลราชธานี และเลือกซื้อสินค้าภูมิปัญญาไทย (OTOP) พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย

งานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปี 2550
เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ก็มีการจัดงานรื่นเริงเป็นประจำทุกปี โดยใช้ชื่องานว่า งานกาชาดและงานปีใหม่ ภายในงานนอกจากมีการออกร้านขายของแล้ว ยังมีการประกวดสาวงามจังหวัดอุบลอีกด้วย ไม่แนะนำจะหาว่าไกด์อุบลใจดำ

งานกาชาดและงานปีใหม่ 2549 รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม
จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยวชม งานกาชาดและงานปีใหม่ 2549 รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ณ สยามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2549

งานกาชาดและงานปีใหม่ 2548
ชมการประกวดนางสาวอุบลราชธานี ประจำปี 2548 ในงานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปี 2548 บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

งานกาชาดและงานปีใหม่ 2547
ชมการประกวดนางสาวอุบลราชธานี ประจำปี 2547 ในงานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปี 2547 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2546 ถึง 4 มกราคม 2547

งานกาชาดและงานปีใหม่ 2546
จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดและงานปีใหม่ 2546 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2545 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2546 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เที่ยวงานสนุก ได้ทั้งความรู้ พร้อมลุ้นโชคลุ้นรางวัล สร้างกุศลกับร้านเหล่ากาชาดจังหวัดอุบล

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511