<โบสถ์ไม้มหัศจรรย์>-โบสถ์ไม้มหัศจรรย์-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-โบสถ์ไม้มหัศจรรย์-
-


          อำเภอไทยเจริญ เป็นอำเภอขนาดเล็กในจังหวัดยโสธร ที่ไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากนัก โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ต่อเมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ UNSEEN THAILAND II ประเภทมุมมองใหม่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ "โบสถ์คริสถ์บ้านซ่งแย้" ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง ไกด์อุบลอดรนทนไม่ไหว ต้องตามไปดูด้วยคน

          การเดินทางไป "โบสถ์คริสถ์บ้านซ่งแย้" นั้น เริ่มจากตัวเมืองยโสธร ใช้ทางหลวงหมายเลข 2169 เลย อำเภอกุดชุมไปประมาณ 7-8 กิโลเมตร ก็ถึงปากทาง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 600 เมตร ก็จะถึงบริเวณโรงเรียนซ่งแย้พิทยา และโบสถ์ก็อยู่ในบริเวณเดียวกัน

          ประวัติวัดโบสถ์ไม้มหัศจรรย์ หรือวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองซ่งแย้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) โดยคุณพ่อเดซาแวลและคุณพ่ออัมโบรซีโอ ซึ่งเป็นเจ้าวัดประจำที่บ้านเซซ่ง รับคำเชิญของชาวบ้านซ่งแย้ ให้ไปเยี่ยมบ้านใหม่และสอนศาสนาให้ด้วย โดยขณะนั้นมีชาวบ้านอยุ่เพียง 5 ครอบครัวเท่านั้น ภายหลังคุณพ่อเห็นว่าทำเลที่ตั้งหมู่บ้านนั้นดีมาก จึงขอให้ชาวบ้านสร้างที่พักขึ้นหลังหนึ่งเพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อสอนศาสนาและประกอบพิธีทางศาสนาด้วย จึงถือว่า บ้านพักนี้ เป็นโรงสวด หรือวัดหลังแรกของกลุ่มคริสตชนซ่งแย้นั่นเอง

          สำหรับโบสถ์ไม้หลังปัจจุบันนี้ เป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่ปี ค.ศ.1953 (พ.ศ.2496) มีลักษณะรูปแบบศิลปะไทย และเป็นโบสถ์ไม้ขนาดใหญ่มาก โดยใช้เสาขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมกันทั้งหมด 227 ต้น ไม้แป้นมุงจำนวน 80,000 แผ่น ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 7,000 บาท สำหรับใช้จ่ายซื้อตะปูและน็อต ส่วนไม้นั้น ชาวบ้านช่วยกันขนออกมาจากป่า ซึ่งมีอยู่มากในสมัยนั้น

          โบสถ์ไม้นี้ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมา ดังเช่น ปี พ.ศ. 2524 หลังคามีรอยรั่วอยู่มาก จึงรื้อหลังคาโบสถ์จากการมุงด้วยไม้ (แป้นมุง) เปลี่ยนเป็นมุงด้วยสังกะสี ดังที่เห็นในปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2537 เสาบางต้นชำรุด และไม้ปูพื้นบางส่วนถูกปลวกทำลาย จึงมีการเปลี่ยนเสาจำนวน 124 ต้น จากจำนวน 227 ต้น เปลี่ยนไม้ปูพื้นบริเวณด้านหน้าพระแท่น ปรับรื้อการปูพื้นใหม่ทั้งหมด


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511