<งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร>-งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร-
-


งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2548

วันที่  11 – 15  พฤษภาคม  2548

                                จัดงานสวนสนุก  มหรสพสมโภชต่าง ๆ  การจำหน่ายสินค้า OTOP  และสินค้าทั่วไป  บริเวณสนามหน้าที่ว่าการเมืองยโสธร   และบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1  สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15

 

วันศุกร์ที่  13  พฤษภาคม  2548

 

16.00 น.                  -  ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ    เวทีกองอำนวยการจัดงาน  ถนนแจ้งสนิท

18.00 น.                  -  ประกวดกองเชียร์ตามแนวถนนแจ้งสนิท  ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร

-  ประกวดและโชว์บั้งไฟสวยงาม  ตามแนวถนนแจ้งสนิทจากหน้าศาลจังหวัดถึงหน้าศาลากลางจังหวัด

-  ประกวดธิดาบั้งไฟโก้    เวทีกองอำนวยการจัดงาน

 

วันเสาร์ที่  14  พฤษภาคม  2548

 

07.00 น.                  -  รถบั้งไฟสวยงามไปเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มการประกวด

07.30 น.                 -  ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ  จากสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร  ไปยังกองอำนวยการจัดงาน  ถนนแจ้งสนิท  หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

10.00 น.                 -  พิธีเปิดงาน    กองอำนวยการจัดงาน  หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร   ไปยัง  กองอำนวยการจัดงาน  ถนนแจ้งสนิท  หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

                               -  ประกวดขบวนแห่สวยงาม  เคลื่อนขบวนแห่ผ่านจุดต่าง ๆ  ดังนี้

 

                                 จุดที่ 1  กองอำนวยการจัดงานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

                                 จุดที่ 2  หน้าธนาคารกสิกรไทย  สาขา ยโสธร

                                 จุดที่ 3  หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)  สาขา ยโสธร

 

  19.00 น.                      -  จัดงานบั้งไฟดินเนอร์    โรงแรม เจ.พีเอ็มเมอรัลด์  จังหวัดยโสธร

 

 

   วันอาทิตย์ที่  15  พฤษภาคม  2548  (วันจุดบั้งไฟ    สวนสาธารณะพญาแถน  เทศบาลเมืองยโสธร)

 

    06.00 น.                  -  คณะบั้งไฟขึ้นสูงรายงานตัวต่อกรรมการ  ณ เต็นตรวจสอบบั้งไฟ

                                     -  แข่งขันบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟสูงตามสูจิบัตร

    09.00 น.                     -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงกองอำนวยการสวนสาธารณะพญาแถน  และทำพิธีจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์  (ดำเนินการถ่ายทอดสดพิธีจุดบั้งไฟ  โดยสถานีโทรทัศน์  ช่อง 11)

    10.00 น.                     -  ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่  บั้งไฟสวยงาม  ณ กองอำนวยการสวนสาธารณะพญาแถน

    16.00 น.                      -  ประกวดผลและมอบรางวัลการแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง  บั้งไฟแฟนซี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • เทศบาลเมืองยโสธร โทร. 0-4572-0951-2 ต่อ 112
  • ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. 0-4524-3770
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511