<>--
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
--
-

 

                                              

 

วันนี้(12 ธ.ค. 50) นายวิโรจน์  ดวงมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล พร้อมกับ นางจินตนา   โกมลวิชญ์ นายกนารีนุกูลสมาคม และ นางศิริรัตน์  เผือกโพธิ์ทอง  ประชาสัมพันธ์นารีนุกูลสมาคม  ได้จัดแถลงข่าวการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ อาคารเกียรติสุรนนท์  โรงเรียนนารีนุกูล 

              นายวิโรจน์  ดวงมาลา เปิดเผยว่า  นารีนูลสมาคม ได้ร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูล  เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 19,999 กองๆ ละ 300 บาท  เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนนารีนุกูล ครบ 9 รอบ 108 ปี  ซึ่งจะทอด ณ โรงเรียนนารีนุกูล ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551  เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนนารีนุกูล  คือ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 3. โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน และด้อยโอกาส 4. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้ ICT ในการจัดการศึกษา

              ทางด้านกิจกรรมในวันที่ 4 มกราคม 2551 นั้น จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 109 รูป ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนนารีนุกูล พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน และทอดผ้าป่าสามัคคี  จากนั้นจะเป็นการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร  นักเรียน  และศิษย์เก่าโรงเรียนนารีนุกูล นำข้าวหม้อแกงหม้อมาร่วมทำบุญ   ส่วนในภาคค่ำจะมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเป็นประจำทุกปี

         สำหรับโรงเรียนนารีนุกูลนั้น ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2443 โดยพระญาณรักขิต เจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “นารีนุกูล”  และในวันที่ 4 มกราคม 2516 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาวางศิลาฤกษ์โรงเรียน ดังนั้นจึงนับว่าวันที่ 4 มกราคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

 

 

 

RTVnews
ท่านสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันได้ทาง ราชธานีเคเบิลทีวี ช่อง 6
เวลา 14.00 น.  16.00 น. และ 18.30 น. (สด)
RTV ทีวีชุมชน เพื่อคนอุบลฯ  โทร. 045-265111

 

 

                                        

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511