Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home2/guideubo/public_html/news/admin/config.php on line 25
๏ปฟ
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
--
-

สืบเนื่องมาจากเกษตร จ.ร้อยเอ็ดและสหกรณ์การเกษตรจ.กาฬสินธ์ ได้นำกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางมาศึกษาอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์อำนวยการการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
สืบเนื่องมาจากเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ ได้นำกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางมาศึกษาอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์อำนวยการการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 10.00 น.พันเอกจุลเดช จิตถวิล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 เป็นประธานเปิดการอบรมทำเกษตรอินทรีย์และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2551 ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ การทำอาหารปลาด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้าน,การเลี้ยงปลา ,เลี้ยงกบในบ่อพลาสติก,การทำฮอร์โมนผลไม้และน้ำยาไล่แมลง,การปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล,การเพาะเห็ดและการทำน้ำยาอเนกประสงค์,และการบำบัดสิ่งแวดล้อม โดยทำขยะให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 66 คน

ด้านพันเอกจุลเดช จิตถวิล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมว่า การเดินทางเข้ารับการอบรมของเกษตรกรในครั้งนี้มีระยะเวลาค่อนข้างนาน จึงอยากให้ทุกคนมีความตั้งใจในการอบรม และหากในระหว่างการอบรมเกิดไม่เข้าใจหรือสงสัยในขั้นตอนหรือสั่งการ ให้รีบถามกับพี่เลี้ยงเพื่อให้เกิดความกระจ่าง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เมื่อกลับไปยังภูมิลำเนาของตน นอกจากนี้หากกลับถึงภูมิลำเนาแล้วยังมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม หมายเลขโทรศัพท์ 045-323417 ในส่วนของประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อศึกษาดูงานได้ตามหมายเลขที่กล่าวในข้างต้น

สุกัญญา กุทอง : ข่าว
ทาริกา แก้วขาว : ภาพ
 

RTV multimedia www.rtvdd.tv

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เน„เธเธ”เนŒเธญเธธเธšเธฅเธ”เธญเธ—เธ„เธญเธก เน€เธฅเธ‚เธ—เธตเนˆ 89/1 เธ–เธ™เธ™เธžเน‚เธฅเธฃเธฑเธ‡เธคเธ—เธ˜เธดเนŒ เธ•เธณเธšเธฅเนƒเธ™เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธญเธณเน€เธ เธญเน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธญเธธเธšเธฅเธฃเธฒเธŠเธ˜เธฒเธ™เธต 34000
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเน„เธเธ”เนŒเธญเธธเธšเธฅ : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511