<โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล>-โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล-
-

               โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนสอนเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา (ระดับสติปัญญาตั้งแต่ 30-70) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ม.ปลาย ประเภทอยู่ประจำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

               โรงเรียนยินดีขอรับการช่วยเหลือ โดยบริจาคเป็นเงินสด หรือสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เด็กพิการ โปรดแจ้งความจำนงไปที่

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

500 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร.045-312764  โทรสาร.045-285631

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511