<ประกาศผลการประกวดสาวงามเทียนพรรษา ประจำปี 2551>-ประกาศผลการประกวดสาวงามเทียนพรรษา ประจำปี 2551-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ประกาศผลการประกวดสาวงามเทียนพรรษา ประจำปี 2551-
-


นางสุมาลี  ศิรินันท์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สวมมงกุฎให้นางงามเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2551

รางวัลสาวงามเทียนพรรษา ประจำปี 2551

และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน

นางสาวสุธิดา (น้องข้าวโอ้ต)  วัฒนศิริ

อายุ 17 ปี สัดส่วน 31 - 26 - 36

สูง 174 ซม. น้ำหนัก 56 กก.

ภูมิลำเนา จังหวัดระนอง

สนับสนุนโดย สมาคมชาวอุบลราชธานี

รางวัลรองอันดับ 1 สาวงามเทียนพรรษา

และรางวัลขวัญใจประชาชน

นางสาวอาภัสรา (น้องน้ำหวาน)  ธานีมาศ

อายุ 22 ปี สัดส่วน 33 - 25 - 36

สูง 170 ซม. น้ำหนัก 51 กก.

ภูมิลำเนา จังหวัดสงชลา

สนับสนุนโดย รพ.สรรพสิทธิประสงค์

 

รางวัลรองอันดับ 2 สาวงามเทียนพรรษา

 

นางสาวจริยา (น้องนุ้ย)  หัวใจฉ่ำ

อายุ 22 ปี สัดส่วน 33 - 26 - 37

สูง 170 ซม. น้ำหนัก 54 กก.

ภูมิลำเนา จังหวัดเพชรบูรณ์

สนับสนุนโดย บ. ทักษิณปาล์ม(2521) จก.

 

รางวัลรองอันดับ 3 สาวงามเทียนพรรษา

นางสาวพิชา (น้องมะกอก)  นามประดิษฐ์

อายุ 25 ปี สัดส่วน 34 - 25 - 37

สูง 179 ซม. น้ำหนัก 59 กก.

ภูมิลำเนา จังหวัดกาญจนบุรี

สนับสนุนโดย บจม. ซี ดี จี (มหาชน)

รางวัลรองอันดับ 4 สาวงามเทียนพรรษา

นางสาวชุวัณรัตน์ (น้องพลอย)  ปรางค์ชัยภูมิ

อายุ 17 ปี สัดส่วน 33 - 27 - 38

สูง 173 ซม. น้ำหนัก 60 กก.

ภูมิลำเนา จังหวัดชัยภูมิ

สนับสนุนโดย อ.เมืองพิบูลมังสาหาร


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511