<อบต.บ้านกอก ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล อีก 25 แห่ง เป็น อบต.เช่นเดิม>-อบต.บ้านกอก ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล อีก 25 แห่ง เป็น อบต.เช่นเดิม-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อบต.บ้านกอก ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล อีก 25 แห่ง เป็น อบต.เช่นเดิม-
-

               กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้ง อบต.บ้านกอก เป็นเทศบาลตำบล ส่วนอีก 25 แห่ง เป็น อบต.เช่นเดิม โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง วันที่ 13 ธันวาคม นี้

               นายปริญญา  นากลาง  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า  มีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 26 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี  ขอยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลตำบล
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล เพียง แห่งเดียว คือ เทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน  ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้ง  ส่วนที่เหลืออีก 25 แห่ง กระทรวงมหาดไทยไม่ประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล  จึงเป็น อบต.เช่นเดิม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้จัดเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต. ที่เหลือทั้ง 25 แห่ง  ในวันอาทิตย์ที่  13 ธันวาคม 2552

               ส่วนการเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็น นายก อบต. และสมาชิก อบต. นั้น เริ่มระหว่างวันที่  12 – 16 พฤศจิกายน  2552  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการเลือกตั้ง

               สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบล 25 แห่ง ทีไม่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ประกอบด้วย ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ได้แก่  อบต.คูเมือง  อบต.คำน้ำแซบ อบต.เมืองศรีไค  อบต.คำขวาง  อำเภอสำโรง ได้แก่ อบต.สำโรง อำเภอเดชอุดม ได้แก่  อบต.กลาง  อบต.แก้ง  อบต.นาเจริญ  อบต.โนนสมบูรณ์ อบต.โพนงาม  อบต.สมสะอาด  อำเภอสว่างวีระวงศ์  ได้แก่  อบต.บุ่งมะแลง  อำเภอเขื่องใน ได้แก่  อบต.สร้างถ่อ  อำเภอเขมราฐ  ได้แก่  อบต.หัวนา  อำเภอทุ่งศรีอุดม ได้แก่  อบต.โคกชำแระ  อบต.หนองอ้ม  อำเภอน้ำขุ่น  ได้แก่  อบต.ตาเกา  อบต.ขี้เหล็ก  อำเภอสิรินธร  ได้แก่  อบต.โนนก่อ  อบต.คำเขื่อนแก้ว  อำเภอน้ำยืน  ได้แก่  อบต.โซง  อบต.ยาง  อบต.บุเปือย  อบต.สีวิเชียร  อบต.ยางใหญ่ 

                        

กรกช   ภูมี / อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์

สวท.อุบลฯ / สปข. 2 รายงาน / 6 พ.ย. 52  


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511