<เตือนระวังมิจฉาชีพ อ้างช่วยเหลือสอบภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น>-เตือนระวังมิจฉาชีพ อ้างช่วยเหลือสอบภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เตือนระวังมิจฉาชีพ อ้างช่วยเหลือสอบภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น-
-

                      นายสมพงษ์   ฏาราณุท   ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สอบที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภาค  ก . บรรจุเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2551  พร้อมกัน 13 ศูนย์สอบทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์สอบที่ 7 มีผู้สมัครสอบจากระดับ 1 ถึงระดับ 3 จำนวน ประมาณ 38,000 คน  ขณะนี้ได้ทำการติดตั้งป้ายแสดงสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบ ได้ทราบ  จำนวน 5 แห่ง  คือ  สถานีรถไฟ   สถานีขนส่งนครชัยแอร์  ศาลากลางจังหวัด  ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป ใกล้หอนาฬิกา  และสถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

                      ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ขณะนี้ได้ตั้งศูนย์ติดตามพฤติการณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพที่หวังผลประโยชน์จากผู้สมัครสอบ โดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านภาค ก.ด้วยวิธีการต่างๆ  หากประชาชนหรือผู้สมัครสอบพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด และขอให้แจ้งเบาะแสของบุคคลดังกล่าวมาที่  ศูนย์ติดตามพฤติการณ์ข่าว สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  บริเวณชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด  โทรศัพท์หมายเลข  045-254735 , 045-243318  ต่อ  102 หรือศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทรศัพท์  02-2419016 หรือ 02-2419000 ต่อ 3331 เพื่อดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511