<อุบลฯ จัดตั้งให้มีตลาดนัด ย่านการค้าจังหวัด และตลาดนัดกลางคืน>-อุบลฯ จัดตั้งให้มีตลาดนัด ย่านการค้าจังหวัด และตลาดนัดกลางคืน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อุบลฯ จัดตั้งให้มีตลาดนัด ย่านการค้าจังหวัด และตลาดนัดกลางคืน-
-

               จังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดจัดตั้งย่านการค้า และตลาดนัดกลางคืน เพื่อกระตุ้น การท่องเที่ยว การซื้อขาย และกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง

               ที่ห้องประชุมมิตรไมตรี  3  ศาลากลาง นายชาตรี  ดิเรกศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุบลราชธานี ในทศวรรษหน้าด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางให้จังหวัดมีแหล่งจูงใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืน ได้มีตลาดนัดกลางคืน (Night Market)  รวมทั้งการพัฒนาย่านการค้าของจังหวัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  การซื้อขาย  การท่องเที่ยว   การแสดงศิลปวัฒนธรรม  ร่วมกันสืนสานประเพณีเก่าแก่เมืองอุบล  การช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะเศรษฐกิจซบเซา ให้ประชาชนมีรายได้จาการจำหน่ายสินค้าและการบริการนักท่องเที่ยว โดยใช้สถานที่จัดตลาดนัดบริเวณ ถนนราชบุตร บริเวณข้างเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตลาดนัดกลางคืนสำหรับนักท่องเที่ยวต่อไป

ข้อมูลจาก ::   สุรศักดิ์ สร้อยเพชร  ส.ปชส.อุบลราชธานี 

วันที่ ::  14/1/2553 
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511