<อบจ.รวมน้ำใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ครั้งที่ 2/2553>-อบจ.รวมน้ำใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ครั้งที่ 2/2553-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อบจ.รวมน้ำใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ครั้งที่ 2/2553-
-

               วันที่ 22 มกราคม 2553 )เวลา08.00 น. นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกอบจ.อุบลฯ มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกอบจ.อุบลฯ นายสุทัศน์ เรืองศรี เลขานุการนายกอบจ.นายยุทธพล พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง ส่วนราชการ และคณะทำงานโซนตะวันออก เดินทางไปมอบผ้าห่ม กันหนาว ให้กับประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและประสบปัญหาอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่ บ้านดงนา  บ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ และ บ้านปากลา  ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม   จ.อุบลฯ จำนวน 300 ผืน  นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวที่ได้จากการรับบริจาค และจากการสนับสนุนของ อบจ.อุบลฯ จำนวนหลายชิ้นตามโครงการ อบจ.รวมน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 โดย ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และพี่น้องสื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศน์ ,สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการเพื่อเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้รับทราบและร่วมบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ร่วมกันตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องชาวอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว และประชาชนที่ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปีนี้แม้อากาศจะไม่หนาวเย็นมากแต่ก็มีพี่น้องในพื้นที่สูงแถบเขาได้รับผลกระทบ  

               ซึ่งจุดแรกที่เดินทางไปคือ โรงเรียนบ้านดงนา ต.หนามแท่ง ซึ่งเป็นชุมชนอยู่ปลายเขา ติดกับลำน้ำโขง สำหรับการเดินทางครั้งนี้ คณะทำงานใช้รถตู้และรถสี่ประตู กว่า คัน เพื่อขนสัมภาระมากมายใช้เวลาเดินทางจาก อ.เมืองอุบลฯ กว่า 2 ชั่วโมงกว่า เพราะเส้นทางคดเคี้ยวยากต่อการเดินทางภายหลังจากเดินทางไปถึงโรงเรียนบ้านดงนา มีนายณรงค์ จันจริง รองนายกอบต. หนามแท่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน นายธาดา บุญเทียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงนา และคณะครู ชาวบ้านดงนาให้การต้อนรับ   ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว มี  นักเรียนจำนวน 78คน ครู จำนวน 3คน เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล – ป.6 ภายในหมู่บ้านมี  89 ครัวเรือน จากการที่ อบจ.อุบลฯนำผ้าห่มมามอบให้ครั้งนี้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

               จากนั้นคณะเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว และเสื้อผ้า ที่บ้านโหง่นขาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขา อยู่ห่างจากบ้านดงนาประมาณ 6 กม. มีชาวบ้านในชุมชน ตลอดจนผู้นำชุมชนให้การต้อนรับคณะ กว่า 50คน และคณะได้มอบผ้าห่ม เสื้อผ้า กันหนาวให้แก่ชาวบ้าน จำนวน 125 ผืน สร้างความประทับใจและความดีใจแก่ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามามอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เลย เพราะชุมชนเป็นพื้นที่ห่างไกล นอกจากนั้นชาวบ้านได้ขอความอนุเคราะห์ให้อบจ.อุบลฯ ขุดบ่อน้ำดื่ม น้ำใช้ให้เนื่องจากว่า ในชุมชนมีบ่อน้ำไม่เพียงพอ ส่วนที่มีก็ใช้ได้เพียงชั่วคราว พอหมดหน้าฝนขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค โดย ภายหลังจากที่นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกอบจ.อุบลฯ ได้รับแจ้งจากบ้านแล้ว จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจแหล่งขุดเจาะ น้ำ ให้ชาวบ้านต่อไป

               จากนั้นเวลา 11.00 น. คณะทำงานโซนตะวันออก เดินทางไปมอบผ้าห่ม เสื้อผ้ากันหนาว ให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จำนวน 100 ผืน โดยมีนายภิญโญ บุญยงค์ นายกอบต.นาโพธิ์กลาง นายสำลี พิมพ์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้านปากลา หมู่ 5และชาวบ้านให้การต้อนรับ สำหรับชุมชนปากลา มี ประชากร 95 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างหุบเขา ติดกับลำน้ำโขง ห่างจาก อบต.นาโพธิ์กลางประมาณ 14 กม. ซึ่งปัจจุบันการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น

               ด้าน นายบุญส่ง พายุพัด อายุ 48ปี ชาวบ้านบ้านปากลา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่อบจ.อุบลฯ มามอบผ้าห่มกันหนาวครั้งนี้ และที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากอบจ.อุบลฯ หลายครั้ง เช่นการปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน หรือ การเดินทางมามอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เกือบทุกปี ซึ่งชาวบ้านที่นี่เริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น และที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานมามอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว หรือ เข้ามาช่วยเหลือโดยตลอดพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ไม่ทอดทิ้งชาวบ้านปากลา นายบุญส่ง กล่าว

               ด้านนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกอบจ.อุบลฯ กล่าวว่า โครงการ อบจ.อุบลฯ รวมน้ำใจต้านภัยหนาวครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายส่วน อาทิ สื่อมวลชนที่ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เปิดศูนย์รับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาได้ทราบ และในวันนี้ อบจ.อุบลฯ ได้เดินทางมามอบผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ที่ได้จากการสนับสนุนจาก อบจ.อุบลฯ และจากการรับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อมามอบให้ชาวบ้าน ผู้ประสบภัยหนาวและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้ง 3 บ้านนี้ ซึ่งเห็นได้ว่า สังคมยังมีความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อ ต่อกัน และขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันแบ่งปันความสุขให้กับผู้ด้อยโอกาสกว่า ครั้งนี้ และกล่าวต่อไปด้วยว่า ขอให้ชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ดังกล่าวร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพราะ ป่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระองค์ได้ทรงมีดำริให้ชุมชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ด้วย ซึ่งพระองค์จะเสด็จพระราชกรณียกิจ ทั้ง 3 หมู่บ้าน ในวันที่ 10 ก.พ.2553 นี้ จึงอยากให้ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ป่าให้มากขึ้น  นายยอดยุทธ กล่าว

 

สำหรับการมอบผ้าห่มครั้งนี้ มีคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลฯ กว่า 50นาย เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์จะเสด็จพระราชกรณียกิจ ทั้ง 3 หมู่บ้าน ในวันที่ 10 ก.พ. 2553 นี้ด้วย

///////////////////////////

ดวงดาว/ข่าว-ลงข่าว

อนัตยา-สุพรรณี/ภาพ

วรวุฒิ/เรียบเรียง

คณะทำงานโซนตะวันออก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อุบลฯ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511