<อบจ.อุบลราชธานี เปิดตัวขบวนจักรยาน “อุบลไรเดอร์คลับ”>-อบจ.อุบลราชธานี เปิดตัวขบวนจักรยาน “อุบลไรเดอร์คลับ”-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อบจ.อุบลราชธานี เปิดตัวขบวนจักรยาน “อุบลไรเดอร์คลับ”-
-

               เมื่อวันที่ 21ม.ค.2553 เวลา 16.30 น. นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปล่อยขบวนปั่นจักรยาน “อุบลไรเดอร์คลับ” ซึ่งมี

               คณะผู้บริหาร อบจ.อุบลฯ ตลอดจนชมรมจักรยานในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกว่า 60 คัน ร่วมกันปั่นจักรยาน จากศูนย์ OTOP Center หอนาฬิกา ไปตามถนนแจ้งสนิท มุ่งหน้าไปที่สนามกีฬากลางทุ่งบูรพา ต.หนองขอน และปั่นกลับมาที่ ศูนย์ OTOP CENTER ระยะทางรวมประมาณ 15 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ตลอดจนช่วยประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนด้วย

               โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  ซึ่งจะทำการปั่นทุกวันจันทร์- เสาร์ เวลา 17.00 น.

               มีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ OTOP Center และส่วนที่สองคือปั่นจักรยานเพื่อปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน โดยร่วมกับหน่วยงานใน จ.อุบลฯ ปั่นจักรยานนำต้นไม้ไปปลูก เพื่อลดภาวะโลกร้อน

               ทั้งนี้สำหรับชมรมหรือประชาชนท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุบลไรเดอร์คลับ” สามารถเข้าร่วมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

จารุณี  แสงเหลือง /ข่าว

สุธน ประกอบพร, พรชัย แสวงพันธ์ , อภิชาติ บุญยู้ ,เทียนชัย /ภาพนิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อุบลฯ


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511