<รพ.สรรพสิทธิ์ฯ จัดสัมมนา เคล็ดลับประหยัดพลังงานลดค่าใช้ไฟได้ 10 %‏>-รพ.สรรพสิทธิ์ฯ จัดสัมมนา เคล็ดลับประหยัดพลังงานลดค่าใช้ไฟได้ 10 %‏-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รพ.สรรพสิทธิ์ฯ จัดสัมมนา เคล็ดลับประหยัดพลังงานลดค่าใช้ไฟได้ 10 %‏-
-

               วันที่ 21 กรฎาคม 2553เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  นางนุชนารถ  วงศ์ตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาล ร่วมรับฟังการสัมมนาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาล

                เนื่องจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก เพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และการตรวจวัดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เข้าใจการประหยัดพลังงานได้ง่ายและเข้าใจว่า “ อะไรคือ ตัวกินไฟมากที่สุดในบ้านและที่งาน จะประหยัดพลังงานทั้งที ควรเริ่มต้นที่ไหน อย่างไร เคล็ดลับง่าย ๆ ที่จะทำให้ค่าไฟที่บ้านคุณ ลดลงมากกว่า 10% อย่างแน่นอน” หัวข้อเหล่าบรรยายโดย นายเชฏฐ์  ทับทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนเอิร์ธ จำกัด

                โดยกิจกรรมการบรรยาย ได้แบ่ง เจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น. (สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน) รุ่นที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. (ตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน)

                ซึ่งคาดว่าการสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ การตรวจวัดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน ซึ่งจะเป็นการช่วยกันประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง

 

วิริยาภรณ์  ข่าว/ภาพ

นพ.มนต์ชัย  บก.ข่าว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ รพ.สรรพสิทธิ์

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511