<อุบลฯเตรียมบังคับกฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551>-อุบลฯเตรียมบังคับกฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อุบลฯเตรียมบังคับกฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551-
-

                           นายชวน   ศิรินันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการประชุมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี   ในวันที่  19   กันยายน  2551 ที่ผ่านมา   ได้กำหนดวัน D-Day  ตั้งแต่วันที่  14   ตุลาคม  2551 เป็นต้นไป  จะเข้มงวดกวดขันตามกฎหมาย  ตรวจสอบ ผู้ผลิต  ผู้นำเข้า  ผู้ขาย  ผู้โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์รวมทั้งผู้บริโภค  ที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด   จะดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  ตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ  

                        ด้านนายแพทย์วุฒิไกร  มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ช่วงก่อนวันดีเดย์ วันที่ 1 – 13  ตุลาคม  2551 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   ได้มีหนังสือสั่งการให้โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง  เร่งประชาสัมพันธ์  และตรวจสอบ แนะนำ สถานประกอบการ/ อาคาร ที่ติดป้ายโฆษณาสินค้า คัทเอาท์  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกอำเภอและปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย                 

                  นายชวน  ศิรินันท์พร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี   ได้ดำเนินนโยบายเชิงสังคมในการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า   ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ประกอบการ  ในจังหวัดอุบลราชธานี จะเกิดความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551

    

           

ศูนย์ข่าวอุบลนิวส์  www.ubonnewstv.com  ขอขอบคุณ สสจ. อุบลราชธานี  

     62 ม. 2 ต.ธาตุ อวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
         โทร  085-0271743  087-9621585   tongthaiwork@hotmail.com

  
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511