<โครงการ“ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปราชญ์ชาวบ้าน หลังกำแพงสูง>-โครงการ“ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปราชญ์ชาวบ้าน หลังกำแพงสูง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-โครงการ“ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปราชญ์ชาวบ้าน หลังกำแพงสูง-
-

               เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรฒ  มีแก้ว และ นางมานิตา  มีแก้ว รองนายกเหล่ากาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ“ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปราชญ์ชาวบ้าน หลังกำแพงสูง  ” ณ เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี

               เพื่อเป็นการแสดงให้ประชาชนทั่วไป  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกับรักษาสิ่งแวดล้อม เรือนจำกลางจังหวัดอุบลจึงได้จัดทำโครงการ“ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปราชญ์ชาวบ้าน หลังกำแพงสูง  ”  โดยจัดแปลงเกษตรสาธิต และการประดิษฐ์ถุงเพราะชำจากใบไม้  ซึ่งเป็นการลดภาวะโลกร้อนจากการใช้ถุงพาสติก   และสามารถก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511