<สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลเตรียมทุ่มทุนลงทุน แชร์ล๊อตเตอรี่>-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลเตรียมทุ่มทุนลงทุน แชร์ล๊อตเตอรี่-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลเตรียมทุ่มทุนลงทุน แชร์ล๊อตเตอรี่-
-

สมาชิกสหกรณ์ครูจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นข้าราชการครูในจังหวัดทั้งหมด ได้เคลื่อนไหวไม่พอใจการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ซึ่งมี ดร.กวินท์เกียรติ์ นนท์พละ ผอ.สพฐ.อุบลเขต 1 เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู15 คน ได้ประชุมและมีมติอนุมัติเงินจำนวน 355,200,000 บาทเศษ ลงทุนแชร์ล๊อตเตอรี่ โดยนำเงินจำนวนดังกล่าว ไปลงหุ้นกับนายทุนนำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย กำหนดออกเช็คโอนเงินให้กับนายทุนในวันที่ 12 ตุลาคม 53 ทำให้สมาชิกไม่พอใจ เกรงจะนำเงินสมาชิกไปลงทุนอาจจะประสบปัญหาการขาดทุน ทั้งที่ไม่นำเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อขอมติจากตัวแทนสมาชิก

 
นายธนพงษ์ ศักดิ์เจริญ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์หน่วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล่าวว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯที่ทราบข่าวต่างไม่สบายใจในการบริหาร และการเตรียมเงินของสหกรณ์ก้อนมโหฬารไปลงทุนโดยที่สมาชิกไม่รับทราบซึ่งการนำเงินสหกรณ์ซึ่งเป็นเงินสมาชิกไปลงทุนต้องนำเข้าที่ประชุมใหญ่ขอมติจากที่ประชุม ซึ่งมีตัวแทนสมาชิกเข้าประชุม เพราะการลงทุนที่เสี่ยงซึ่งสมาชิกมีความกังวลและขอให้สหกรณ์ชี้แจงให้ชัดเจน และควรแจ้งให้สมาชิกรับทราบ

 
นายธนพงษ์ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนสมาชิกหน่วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ทำหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วเพื่อสอบถาม และขอให้ยุติการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก ขณะเดียวกัน นายเดชา เกษมวนานิมิต สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ อบ.0010/4026 ลงวันที่ 11 ต.ค. ถึง ดร.กวินท์เกียรติ์ นนท์พละ ประธำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลฯ อ้างถึงข้อร้องเรียนการดำเนินงาน ของสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมระบุว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล ไม่อาจดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายได้ เนื่องจากไม่ใช่กิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ ตามความในมาตรา 33(1) พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 พร้อมสั่งการหากคณะกรรมการดำเนินการจะนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนตามที่สมาชิกกล่าวอ้างจริง ขอให้ระงับการปฏิบัติ และขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 17 และตามขั้นตอนกฏหมายกำหนด

 
นายสุพจน์ บุญยืน ผู้จัดการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เปิดเผยว่าหลังจากที่สหกรณ์จังหวัดได้มีหนังสือเวียนมายังสหกรณ์ประธานกรรมการบริหารสหกรณ์ ดร.กวินท์เกียรติ์ ได้เรียประชุมคณะกรรมการ และมีความเห็นชะลอ การลงทุนไว้ก่อนและสั่งระงับการโอนเงินจำนวน 355,200,000 ล้านบาทไว้ก่อนแล้ว
 
 
http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=473658&lang=T&cat=&t=ksearch&key=%CD%D8%BA%C5เนˆ


ความคิดเห็นที่ 1

เลียนแบบ กบข. รับรองทุนหายกำไรหมด หากอยากให้มีกำไรคณะกรรมการต้องใส่แว่นตาดำไปเร่ขายเอง

โดย : คนซื้อ เมื่อ วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 08:39:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

หายหมดแน่

โดย : ก้อง   email : jojo47@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 14 ตุลาคม 2553 เวลา 19:47:35 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

กรรมการ..สหกรณ์ออมทรัพย์ถนัดนักเรื่องหาผลประโยชน์เข้าพกเข้าห่อและใช้เวลาของทางราชการที่ไม่เกิดประโยชน์ กรุณาอย่าทำสิ่งที่ขัดข้อบังคับเดี๋ยวจะได้ไปนั่งอยู่ สพฐ.รอบ2

โดย : สมาชิกออมทรัพย์   email : kruchai2501@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21:59:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

ครูจังหวัดเลยเขารวยมาแล้วคุณอย่าว่าสหกรณ์เลยลองทำดูซิ

โดย : ครูเลย   email : napa_pon08@hotmail.co.th เมื่อ วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 16:30:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

ทำไมสหกรณ์ฯ จึงหักเงินสมาชิกที่กู้เงินในกรณีที่ผู้กู้เงินได้ค้ำประกันเพื่อนสมาชิกที่ถูกให้ออกทั้งที่สมาชิกที่ถูกให้ออกก็ได้ไปประนอมหนี้ทำสัญญาใหม่และได้เคลียร์กับทางสหกร์แล้ว(ส่งเงินชำระหนี้ตามข้อตกลง) ซึ่งกรณีนี้มีผลให้ครูเป็นหนี้กันโดยไม่ได้เจตนาและบาดหมางใจกันภายในโรงเรียน(ระหว่างผู้กู้กับผู้ค้ำประกัน) คิดว่าทางสหกรณ์ไม่ได้แก้ปัญหาและช่วยเหลือครูที่เป็นสมาชิกอย่างแท้จริง กรุณาทบทวนนโยบายใหม่ด้วย อย่าห่วงแต่ผลประโยชน์ภายในสหกรณ์แต่อย่างเดียว บาปกรรมมีจริงและเห็นผลเร็วด้วย

โดย : สมาชิกผู้เดือดร้อนมาก เมื่อ วันพฤหัส ที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10:51:58 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

มียิ่งกว่านั้นอีก....... ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ทุกท่าน ท่านทราบหรือไม่ว่าเมื่อครั้งประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 29 มกราคม 2554 นั้น มีการเสนอขออนุมัติงบประมาณในการจัดหาสำนักงานแห่งใหม่ โดยอ้างเหตุว่า แห่งเดิมคับแคบไม่สะดวก ไม่มีที่จอดรถเพียงพอ ก็ฟังขึ้น ที่ประชุมจึงอนุมัติ วงเงิน 100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าที่ดิน 40 ล้านบาท และค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน 60 ล้านบาท และมีเงื่อนไขว่า ให้มีคณะกรรมการจัดหา จากแต่ละเขต รวม 14 คน แล้วนำเสนอที่ประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาอีกครั้ง บัดนี้ปรากฏว่า ได้มีการจัดชื้อที่ดินแปลงที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา เป็นเงิน 16,750,000 บาท เฉลี่ย ไร่ละ 2.8 ล้านบาทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2554 คงเป็นที่ทำเลทองบนถนนชยางกรู นะ เปล่าหรอกครับ.... เป็นที่้ท้องนา แถวแยกบายพาสไปตระกาลพืชผล ราคาประเมิน เฉลี่ยไม่เกิน 8 แสนบาท คงจะพอเห็นผลต่างนะครับ และเบิกเงินไปอีก 10 ล้านบาท เพื่อจะไปมัดจำในแปลงที่ 2 ติดกัน เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ราคาเต็ม 23,250,000 บาท รวมราคา 2 แปลงนี้ ได้ 40 ล้านบาท ตามที่ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พอดี ต่อไปก็คงสร้างอาคาร ในราคา 60 ล้านบาท รวมแล้วก็คือ 100 ล้านบาท พอดี้ พอดี ตามที่ขออนุมัติงบประมาณไว้ อะไรมันจะพอดีขนาดนั้น......และที่ดินก็ไม่เป็นพื้นที่ สี่เหลี่ยมที่เหมาะสมจะทำเป็นสำนักงาน ตรงกันข้าม ที่ทอดยาว แคบ และยังวกไปวกมาเหมืองูเลื้อย ..... สำคัญที่สุดก็คือ ไม่มีการนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมวิสามัตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ในที่ประชุมสามัญ ในวันที่ 29 มกราคม พอมีสมาชิกทำหนังสือทักท้วงไป ก็บอกว่า ที่ประชุมใหญ่ไม่มีมติ ว่าอย่างนั้น คงมีการไปแก้ไขข้อความในบันทึกประชุมใหญ่ ดุชิ ..ทำได้ .... ในที่ประชุมมีคนเข้าร่วมประชุมเป็นร้อย มีหูมากกว่า สี่ร้อยหู ถ้าหูมีความเป็นธรรม คงได้ยินเต็มหู ให้ระวังข้อความที่แก้ไข จะมัดคอตัวเอง .....เอาเถอะ สมมุติว่า ที่ประชุม ไม่ได้บันทึกไว้ การจัดชื้อที่ดินของส่วนรวม ของสมาชิกทั้งหมด ราคามากขนาดนี้ จะไม่อ้างอิงวิธีปฎิบัติของทางราชการเลยหรือ .... ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ กำหนดวิธีปฎิบัติ เพื่อให้มีการดำเนินการที่โปร่งใสไว้ชัดเจน จะไม่นำมาใช้เลยหรือ มีเหตุผลใดที่จะต้องรีบเร่งดำเนินการขนาดนั้น หามองดูการดำเนินงานของคณะกรรมการ ทุกโครงการ จะแอบแฝงไว้ด้วยผลประโยชน์แ้ท้บทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการชื้อที่ดิน ชื้ออุปกรณ์ ไอที ทำประกันหมู่ ชื้อรถ ฯลฯ ทุกอย่างวางเงื่อนไขให้สมากชิกผู้เดือดร้อนต้องเดินตามเท่านั้นจึงจะได้เงินกู้ ไม่รู้อ่านวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เขียนไว้หรือเปล่า.... ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุอุบลราชธานีทุกท่าน... ถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะลุกขึ้นมา รักษาผลประโยชน์ของท่าน ในฐานะเป็นเจ้าของสหกรณ์คนหนึ่ง..

โดย : สมาชิกคนหนึ่งที่ชอบความเป็นธรรม เมื่อ วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 12:39:43 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

ที่เมืองเลยตอนนี้ก็เป็นเหมือนกันรอฟังข่าวได้เลย โกงล็อตเตอรี่กัน!!!!!

โดย : vi เมื่อ วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 21:54:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

ระวังจะลามเสียหายทั่วประเทศ กรรมการรับเต็ม

โดย : ve เมื่อ วันพฤหัส ที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 20:28:40 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

ลาออกให้หมด ละมากู้ดิฉันนิ ดอกร้อยละ20 เอาไหม จัดคักๆ

โดย : กะระเกด เมื่อ วันพฤหัส ที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 22:42:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

ปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร ปีที่แล้วได้ประมาณ 11หรือ 12 % คณะครูยังไม่พอใจ เขายังลุกขึ้นมาต่อต้าน จนจบกลโกงของคณะกรรมการได้ แต่อุบลเราครูมากกว่าตั้งเยอะ ได้ปันผลไม่เกิน 7 % แปลกมากเลยนะ เพราะยโสธร ปี 54 เขาได้ปันผล ตั้ง 16 % แต่ดูของเราซิมันช่างแตกต่างกันลิบลับ ครูอุบลเราควรลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราเอง

โดย : th ubon   email : kunang1@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 21:09:37 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

ปีนี้ได้ข่าวว่าได้ 5% จริงหรือ มันเกิดอะไรขึ้นนี่

โดย : สมาชิกที่กำลังคิดจะลาอก   email : vipa1448@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 11:15:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

ทำยังไงก็ได้ให้กลับมาเหมือนเดิมครอบครัวไปไม่รอดแล้ว

โดย : สมาชิกคนหนึ่ง เมื่อ วันเสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:23:52 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511