<สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลเตรียมทุ่มทุนลงทุน แชร์ล๊อตเตอรี่>-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลเตรียมทุ่มทุนลงทุน แชร์ล๊อตเตอรี่-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลเตรียมทุ่มทุนลงทุน แชร์ล๊อตเตอรี่-
-

สมาชิกสหกรณ์ครูจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นข้าราชการครูในจังหวัดทั้งหมด ได้เคลื่อนไหวไม่พอใจการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ซึ่งมี ดร.กวินท์เกียรติ์ นนท์พละ ผอ.สพฐ.อุบลเขต 1 เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู15 คน ได้ประชุมและมีมติอนุมัติเงินจำนวน 355,200,000 บาทเศษ ลงทุนแชร์ล๊อตเตอรี่ โดยนำเงินจำนวนดังกล่าว ไปลงหุ้นกับนายทุนนำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย กำหนดออกเช็คโอนเงินให้กับนายทุนในวันที่ 12 ตุลาคม 53 ทำให้สมาชิกไม่พอใจ เกรงจะนำเงินสมาชิกไปลงทุนอาจจะประสบปัญหาการขาดทุน ทั้งที่ไม่นำเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อขอมติจากตัวแทนสมาชิก

 
นายธนพงษ์ ศักดิ์เจริญ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์หน่วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล่าวว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯที่ทราบข่าวต่างไม่สบายใจในการบริหาร และการเตรียมเงินของสหกรณ์ก้อนมโหฬารไปลงทุนโดยที่สมาชิกไม่รับทราบซึ่งการนำเงินสหกรณ์ซึ่งเป็นเงินสมาชิกไปลงทุนต้องนำเข้าที่ประชุมใหญ่ขอมติจากที่ประชุม ซึ่งมีตัวแทนสมาชิกเข้าประชุม เพราะการลงทุนที่เสี่ยงซึ่งสมาชิกมีความกังวลและขอให้สหกรณ์ชี้แจงให้ชัดเจน และควรแจ้งให้สมาชิกรับทราบ

 
นายธนพงษ์ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนสมาชิกหน่วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ทำหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วเพื่อสอบถาม และขอให้ยุติการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก ขณะเดียวกัน นายเดชา เกษมวนานิมิต สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ อบ.0010/4026 ลงวันที่ 11 ต.ค. ถึง ดร.กวินท์เกียรติ์ นนท์พละ ประธำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลฯ อ้างถึงข้อร้องเรียนการดำเนินงาน ของสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมระบุว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล ไม่อาจดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายได้ เนื่องจากไม่ใช่กิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ ตามความในมาตรา 33(1) พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 พร้อมสั่งการหากคณะกรรมการดำเนินการจะนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนตามที่สมาชิกกล่าวอ้างจริง ขอให้ระงับการปฏิบัติ และขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 17 และตามขั้นตอนกฏหมายกำหนด

 
นายสุพจน์ บุญยืน ผู้จัดการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เปิดเผยว่าหลังจากที่สหกรณ์จังหวัดได้มีหนังสือเวียนมายังสหกรณ์ประธานกรรมการบริหารสหกรณ์ ดร.กวินท์เกียรติ์ ได้เรียประชุมคณะกรรมการ และมีความเห็นชะลอ การลงทุนไว้ก่อนและสั่งระงับการโอนเงินจำนวน 355,200,000 ล้านบาทไว้ก่อนแล้ว
 
 
http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=473658&lang=T&cat=&t=ksearch&key=%CD%D8%BA%C5เนˆ
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511