<อบจ. อุบล ฯ ระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งผันน้ำจากลำชี สู่พื้นที่แก้มลิง>-อบจ. อุบล ฯ ระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งผันน้ำจากลำชี สู่พื้นที่แก้มลิง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อบจ. อุบล ฯ ระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งผันน้ำจากลำชี สู่พื้นที่แก้มลิง-
-

               วันที่ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ โดยนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกอบจ.อุบลฯ พร้อมนายณรงค์ชัย วีระกุล รองนายกอบจ.อุบลฯ และคณะนำเครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องไปติดตั้งที่บ้านโนนจานใหญ่ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ทางด้านการเกษตร ให้เกษตรกร สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และเป็นการเร่งระบายน้ำจากลำน้ำชี สู่พื้นที่แก้มลิง

               นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกอบจ.อุบลฯ กล่าวว่า การนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาติดตั้ง เพื่อช่วยผันน้ำสู่พื้นที่แก้มลิง เก็บไว้ในหน้าแล้ง ครั้งนี้ อบจ.อุบลฯ ได้น้อมนำ           แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนส่วนรวม เพราะการผันน้ำจะส่งผลให้ระดับในแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ลดลงและดึงไปเก็บไว้ในแก้มลิงตามจุดต่าง ๆ เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาหลายจุด เช่น บริเวณปากห้วยวังนอง บริเวณห้วยแจระแม อำเภอเมือง และพื้นที่บ้านปากกุดหวาย ต.หนองกินเพล  อ. วารินชำราบ  จ. อุบลฯ และจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

               ด้านนายวิโชจน์ นาส่ารี  นายก อบต. ท่าไห  กล่าวว่า  จากการสูบน้ำจากลำน้ำชีมากักเก็บไว้บ้านโนนจานใหม่ ต.ท่าไห อ. เขื่องใน มีกลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่มที่ได้รับประโยชน์  คือ  กลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  กลุ่มทำสวนยาง  กลุ่มปลูก ต้นยูคาลิปตัส และกลุ่มปลูกข้าว นาปัง ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,000 ไร่ และถือเป็นแนวคิดที่ดีเอื้อประโยชน์แก่เกษตรกรได้มาก นายวิโชจน์ นายก อบต.ท่าไห กล่าว

 

จารุณี/ ข่าว
สุธน-พรชัย  /  ภาพ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดฯ


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511