<รพ.สรรพสิทธิ์ จัดประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและกลุ่มโรคเรื้อรัง>-รพ.สรรพสิทธิ์ จัดประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและกลุ่มโรคเรื้อรัง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รพ.สรรพสิทธิ์ จัดประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและกลุ่มโรคเรื้อรัง-
-

                วันนี้ (9 ธันวาคม 2553) เวลา 09.00 น. นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนโยบาย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและกลุ่มโรคเรื้อรัง ในปัจจุบันโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นโรคเรื้อรัง หากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำของโรคมากขึ้น เพราะฉะนั้นชุมชน มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟู สามารถป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้ในชุมชนโดยใช้หลักในการป้องกัน ส่งเสริม ช่วยค้นหาปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นและฟื้นฟู อีกทั้งยังพบว่าการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่เด็ก จะช่วยป้องกันปัญหาจิตเวชในผู้ใหญ่ได้อย่างเต็มที่

                โดยมีวิทยากร พ.อ.หญิงนวพร พิรัญวิวัฒน์กุล ผู้มีประสบการณ์ให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ รวมถึงการสื่อสารเรื่องเพศในผู้ป่วยจิตเวชเด็กและกลุ่มโรคเรื้อรัง มีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยรวม 150 คน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 

ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์,อนุสรณ์

บรรณาธิการ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511