<ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ปี 2554>-ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ปี 2554-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ปี 2554-
-

== ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ปี 2554 ==

               นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดการจัดงานประจำปีและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554 “รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม” ตั้งแต่วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)และมีการจำห    น่วยสลากกาชาดสมนาคุณ เพื่อเป็นการจัดหารายได้สำหรับดำเนินการกิจการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเพื่อเป็นของขวัญในวันปีใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

               คณะกรรมการฝ่ายออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ปี 2554 ได้ดำเนินการออกรางวัลด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม โดยมีสักขีพยาน คณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนที่เข้ามาชมการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ปี 2554 ผู้ที่โชคดีถูกรางวัลให้นำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ที่ทำการปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี  (กลุ่มงานการเงินและบัญชีและบัญชี)  ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511