<อาคารเรียน ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น>-อาคารเรียน ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อาคารเรียน ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น-
-

อาคารเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังที่ 2

ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2554

จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในงานสถาปิกสยาม54

ระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2554

ประเภทรางวัล      ประเภท  อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์

ที่ตั้ง       ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  พระสาโรจน์รัตนนิมมาน สถาปนิกประจำกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ครอบครอง  สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่สร้าง        พ.ศ. 2478

ประวัติโดยสังเขป

               โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นโรงเรียนที่แยกมาจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม ในปี พ.ศ. 2458 เนื่องจากโรงเรียนอุบลวิทยาคมซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2439 โดยเปิดการเรียนการสอน ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร มีจำนวนนักเรียนมากขึ้นทำให้โรงเรียนคับแคบและชำรุดทรุดโทรม โรงเรียนใหม่นี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณมุมทุ่งศรีเมืองด้านตะวันออก และได้รับประทานนามโรงเรียนจากกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถว่า “โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลอุบลราชธานีเบ็ญจะมะมหาราช” เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยได้ทรงออกใบประกาศตั้งนามโรงเรียนให้ไว้เป็นสำคัญ ซึ่งโรงเรียนได้ใส่กรอบเก็บรักษาไว้จนกระทั่งบัดนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ทางจังหวัดได้รับงบประมาณ 4 หมื่นเศษ เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังที่  2 ขึ้นในบริเวณทิศตะวันตกของทุ่งศรีเมือง เนื่องจากอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นได้ โดยอาคารหลังนี้ก่อสร้างเป็นอาคารไม้สองชั้นจำนวน 20 ห้อง ประกอบพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2478

               อาคารเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังที่  2 เป็นอาคารสองชั้นทรงมะนิลา มีพื้นที่ใช้สอย 2,376 ตารางเมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตั้งอยู่บนฐานที่ก่อด้วยซีเมนต์ ด้านหน้ามีมุข 3 มุข เรียงกัน หลังคามุงด้วยกระเบื้อง อาคารหลังนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ทั้งพื้นเข้าลิ้น เพดาน ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องพักครู ห้องครูใหญ่ ห้องธุรการ และห้องเรียน ส่วนชั้นบนประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องสมุด และห้องเรียน หลังจากที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งอยู่ ณ บ้านท่าวังหิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2513 อาคารเรียนหลังนี้ได้มีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องโดยส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สัสดีจังหวัด สำนักงานธนารักษ์จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด และสำนักงานพัฒนาอำเภอเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการย้ายส่วนราชการออกทั้งหมด โดยบางส่วนของอาคารยังคงใช้เป็นสถานที่เก็บพัสดุ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบดูแลโดยสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2545 กรมศิลปากรได้ประกาศให้อาคารหลังนี้เป็นโบราณสถาน

               ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐซึ่งกำหนดให้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและให้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยต้องใช้หลักการซ่อมแซมบูรณะในแนวทางอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง ทางจังหวัดโดย นายสุธี บุญมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจึงได้พิจารณาเห็นคุณค่าของอาคารเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังที่ ๒ และขออนุญาตกรมศิลปากรให้ดำเนินการบูรณะตามหนังสือจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยกรมศิลปากรได้เริ่มดำเนินการบูรณะอาคารในปี พ.ศ. 2551 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันอาคารหลังนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุบลราชธานี โดยกรมศิลปากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม และภูมิพลังเมืองอุบลราชธานี

อาคารเก่า .เบ็ญจะมะมหาราช..แบบ. - john D1 -
พิธีส่งมอบอาคาร=>เบ็ญจะมะมหาราช(แห่งเก่า) - GIGI -
*** ภาพ พิธีส่งมอบ อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช *** - ตาเอก -
พิธีลงนามตกลงความร่วมมือจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองอุบลฯ-ภาพถ่าย - JSseng -

ภาพอาคารโรงเรียนเบ็ญที่ส่งประกวดงานสถาปนิกสยาม

 


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511