<อาคารเรียน ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น>-อาคารเรียน ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อาคารเรียน ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น-
-

อาคารเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังที่ 2

ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2554

จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในงานสถาปิกสยาม54

ระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2554

ประเภทรางวัล      ประเภท  อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์

ที่ตั้ง       ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  พระสาโรจน์รัตนนิมมาน สถาปนิกประจำกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ครอบครอง  สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่สร้าง        พ.ศ. 2478

ประวัติโดยสังเขป

               โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นโรงเรียนที่แยกมาจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม ในปี พ.ศ. 2458 เนื่องจากโรงเรียนอุบลวิทยาคมซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2439 โดยเปิดการเรียนการสอน ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร มีจำนวนนักเรียนมากขึ้นทำให้โรงเรียนคับแคบและชำรุดทรุดโทรม โรงเรียนใหม่นี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณมุมทุ่งศรีเมืองด้านตะวันออก และได้รับประทานนามโรงเรียนจากกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถว่า “โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลอุบลราชธานีเบ็ญจะมะมหาราช” เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยได้ทรงออกใบประกาศตั้งนามโรงเรียนให้ไว้เป็นสำคัญ ซึ่งโรงเรียนได้ใส่กรอบเก็บรักษาไว้จนกระทั่งบัดนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ทางจังหวัดได้รับงบประมาณ 4 หมื่นเศษ เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังที่  2 ขึ้นในบริเวณทิศตะวันตกของทุ่งศรีเมือง เนื่องจากอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นได้ โดยอาคารหลังนี้ก่อสร้างเป็นอาคารไม้สองชั้นจำนวน 20 ห้อง ประกอบพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2478

               อาคารเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังที่  2 เป็นอาคารสองชั้นทรงมะนิลา มีพื้นที่ใช้สอย 2,376 ตารางเมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตั้งอยู่บนฐานที่ก่อด้วยซีเมนต์ ด้านหน้ามีมุข 3 มุข เรียงกัน หลังคามุงด้วยกระเบื้อง อาคารหลังนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ทั้งพื้นเข้าลิ้น เพดาน ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องพักครู ห้องครูใหญ่ ห้องธุรการ และห้องเรียน ส่วนชั้นบนประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องสมุด และห้องเรียน หลังจากที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งอยู่ ณ บ้านท่าวังหิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2513 อาคารเรียนหลังนี้ได้มีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องโดยส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สัสดีจังหวัด สำนักงานธนารักษ์จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด และสำนักงานพัฒนาอำเภอเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการย้ายส่วนราชการออกทั้งหมด โดยบางส่วนของอาคารยังคงใช้เป็นสถานที่เก็บพัสดุ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบดูแลโดยสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2545 กรมศิลปากรได้ประกาศให้อาคารหลังนี้เป็นโบราณสถาน

               ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐซึ่งกำหนดให้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและให้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยต้องใช้หลักการซ่อมแซมบูรณะในแนวทางอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง ทางจังหวัดโดย นายสุธี บุญมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจึงได้พิจารณาเห็นคุณค่าของอาคารเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังที่ ๒ และขออนุญาตกรมศิลปากรให้ดำเนินการบูรณะตามหนังสือจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยกรมศิลปากรได้เริ่มดำเนินการบูรณะอาคารในปี พ.ศ. 2551 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันอาคารหลังนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุบลราชธานี โดยกรมศิลปากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม และภูมิพลังเมืองอุบลราชธานี

อาคารเก่า .เบ็ญจะมะมหาราช..แบบ. - john D1 -
พิธีส่งมอบอาคาร=>เบ็ญจะมะมหาราช(แห่งเก่า) - GIGI -
*** ภาพ พิธีส่งมอบ อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช *** - ตาเอก -
พิธีลงนามตกลงความร่วมมือจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองอุบลฯ-ภาพถ่าย - JSseng -

ภาพอาคารโรงเรียนเบ็ญที่ส่งประกวดงานสถาปนิกสยาม

 ความคิดเห็นที่ 1

สุดยอด..สวยจริงๆครับ

โดย : คนอุบล เมื่อ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 13:07:41 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

อยากดูรูปอาคารครับ


โดย : ต่างถิ่น เมื่อ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 13:53:09 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

ขอบคุณ ดร.ประกอบ ที่เป็นเรี่ยวแรงหลักในการนี้ครับ

โดย : ศมน   email : mr.samana@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 13:58:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

ดูจากภาพแล้วสวยมากครับ
ได้รับรางวัลแล้วจัดงานฉลองที่อาคารก็ดีนะครับ
ชาวอุบลและลูกเขียวแดงจะได้ร่วมแสดงความยินดี


โดย : ศิษย์เบ็ญ เมื่อ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 19:33:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

ได้รับรางวัลจากหน่วยงานไหนครับ
มีอาคารเก่าอีกหลายแห่งในอุบล
ช่วยส่งประกวดอีกก็ดีครับจะได้มีคนมาดูเยอะๆ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อุบลคึกคัก


โดย : รักษ์บ้านเกิด เมื่อ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 19:40:25 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

น่าจะจัดย้อนอตีดสักห้อง มีรายชื่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการโรงเรียน ครูทุกท่านตั้งแต่ตั้งโรงเรียนจนถึงปีสุดท้ายที่จัดการเรียนการสอน และมีข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละคนที่ผ่านมา หรือรูปเก่าๆกิจกรรมหรือทำเนียบรุ่นต่างๆ เพื่อระลึกถึงและเป็นเกียรติศักดิ์ศรีที่ผ่านมา

โดย : คมศ.1 เมื่อ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 20:20:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

อ้างถึง "อาคารเรียนหลังนี้ได้มีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องโดยส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สัสดีจังหวัด สำนักงานธนารักษ์จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด และสำนักงานพัฒนาอำเภอเมืองอุบลราชธานี"

ในปี 2517 ได้ใช้เป็นโงเรียนลือคำหาญวารินชำราบด้วยนะครับ


โดย : ลว1 เมื่อ วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 07:19:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

อยู่มากี่ปีแล้วถึงได้ พอศาลากลางหายไปแล้วถึงจะได้ ได้จากสถาปนิกสยามด้วย (ใช่กลุ่มเดียวกับที่ออกมาขอออกแบบศาลากลางใหม่รึเหล่า)

โดย : คนขี้สงสัย เมื่อ วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 08:17:40 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

เปิดให้เข้าชมหรือป่าวคะ..ข้างในมีอะไรบ้าง

โดย : มรภ.อุบล เมื่อ วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 09:47:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

ควรรีบใช้ประโยชน์จากอาคาร เพราะเดี๋ยวจะเหมือนก่อนหน้านี้ที่สกปรกและเป็นทีทิ้งขยะ เวลาเขาจัดงาน มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ด้วย เสียดาย

โดย : สมนึก   email : saaywaz@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 12:34:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

สวยมากครับอยากชมภาพถ่ายเยอะๆ

โดย : BEN 30 เมื่อ วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 23:19:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

เหนด้วยกับความเห็นที่ ๑๐ เสียเงิไปตั้งเยอะ ถามพวกอนุรักษ์หน่อยเถอะ จะใช้ประโยชนอะไรจึงจะคุ้มค่ากับเงินและสถานที่ ที่เสียประโยชนืไป

โดย : mu mu   email : rattanamoonsal@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 21:41:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

เขียนชื่อโรงเรียน ยังไม่ถูกเนี่ยนะ!!!! ได้ รางวัล

โดย : ben 92 เมื่อ วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 21:54:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

อยากไปเรียนเบ็ญจะมะจังเลย ต้องไปให้ได้ สู้ๆๆ

โดย : นยยยบบ เมื่อ วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2554 เวลา 11:43:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

อาคารงาม คู่เมืองอุบล อยากให้ใช้ประโยชน์ ดึงคนมาท่องเที่ยวมาก ๆ ให้ความรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมชาวอุบล จัดงานวันรำลึกเมืองอุบล ให้เรา ๆ ได้แต่งกายย้อนยุคไปก็ดีนะคะ


โดย : นกฮูก   email : pusanisa.nok@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:58:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

สมัยผมยังเด็ก ผมชอบไปวิ่งเล่นแถวหลังศาลากลางจังหวัดและโรงเรียนเบ็ญๆหลังเก่า ตัวอาคารโรงเรียนจะดูทรุดโทรมมาก
เหมือนอาคารรกร้างรอวันทุบทิ้ง


โดย : ม.ศ.5 ,2526เบ็ญๆ   email : kapomkaa@gmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2554 เวลา 10:59:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

ช่วยตัดหญ้าด้วย มองเข้าไปข้างในชุดโต๊ะเก้าอี้ที่วางระเกะระกะแถวซอกตึก จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ใช่สักแต่โยนๆเข้าไป ไม่ทราบว่าใครดูแล เดินดูให้ทั่วถึงด้วย จะได้เป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาคนบ้านเฮา และสมกับงบประมาณที่นำมาปรับปรุง

โดย : บัวสีน้ำเงิน   email : pornnapat2552@thaimial.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2554 เวลา 19:10:51 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511