<พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาส 84 พรรษา>-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาส 84 พรรษา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาส 84 พรรษา-
-

               เมื่อเร็วๆ นี้ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ มณฑลพิธีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นายชาตรี ดิเรกศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ๙,๙๙๙ รูป/คน ร่วมพิธีสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๒๙ จบ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511