<จดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯเวียดนาม คนไทยวิตกกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์>-จดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯเวียดนาม คนไทยวิตกกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-จดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯเวียดนาม คนไทยวิตกกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์-
-

เรื่อง    ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 8 แห่ง ในประเทศเวียดนาม

วันที่    24  เมษายน  2554

เรียน    นายกรัฐมนตรี ฟาน วัน ไค แห่งเวียดนาม

จาก      ประชาชนไทยที่วิตกทุกข์ร้อนใจทุกคน

  

พวกเราคนไทยทุกคนรู้สึกเป็นทุกข์อย่างยิ่งที่รัฐบาลเวียดนามมีทีท่าไม่ให้ความสำคัญแก่สถานการณ์ที่ถือเป็นวิกฤตินิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่ในจังหวัดฟูกูชิมา ประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้และประกาศยืนยันที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง 8 แห่งในประเทศเวียดนามต่อไปในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศรวมทั้งเยอรมัน ได้พิจารณาที่จะยกเลิกแผนพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของตน ความวิตกกังวลและทุกข์ร้อนใจของพวกเราเป็นที่มาของการเรียกร้องในครั้งนี้

1. ความเป็นมา

1.1 ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบกับความยากลำบากในการจัดการกับหายนะที่ยังระบุไม่ได้ทั้งในเรื่องการหลอมละลายของแท่งเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และด้านเศรษฐกิจนั้น ประเทศเวียดนามกลับยืนยันที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในจังหวัดนินห์ทวน ในปี พ.ศ. 2557 และคาดว่าจะเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2563 และแท้จริงแล้วเวียดนามวางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นทั่วประเทศถึง 8 แห่ง

1.2 แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเวียดนามจะอ้างว่า เตาปฏิกรณ์ที่จะสร้างขึ้นในจังหวัดนินห์ทวนหรือในจังหวัดอื่น ๆ นั้นมีความทันสมัยมากกว่าเตาปฏิกรณ์ในเชอร์โนบิลและในฟูกูชิมาก็ตาม แต่อุบัติเหตุเช่นที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฟูกูชิมาที่ชาวโลกทุกคนได้เห็นกับตาอยู่ขณะนี้ก็สามารถจะเกิดขึ้นกับประเทศเวียดนามซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเพียงประมาณ 800 กิโลเมตรได้เช่นกัน ผลกระทบที่เป็นอันตรายก็เป็นอย่างที่พวกเราทุกคนได้สัมผัสที่แม้แต่ประเทศเวียดนามเองก็ได้รับผลกระทบนั้นเช่นกัน ดังเช่นที่เวียดนามสามารถตรวจวัดกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ซีเซียม-134 และ ซีเซียม-137 ได้ที่ลองซันในทางตอนเหนือ ดาลัด (จังหวัดลามดอง) และนินห์ทวนในภาคกลาง และในโฮจิมินส์ซิตี้ ทั้งในต้นสนและในน้ำฝนที่ตกในเวียดนาม ดังนั้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเวียดนามจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามเพียงประเทศเดียวหรือเป็นความรับผิดชอบของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องหรือประเด็นระหว่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงยิ่งเพราะโอกาสที่กัมมันตรังสีสามารถที่จะแพร่กระจายส่งผลกระทบไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก

2. ข้อเรียกร้อง

พวกเราชาวไทยทุกคนที่มีความวิตกทุกข์ร้อนใจขอเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามและประชาชนชาวเวียดนามทั้งประเทศได้โปรดพิจารณายกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง 8 แห่งในเวียดนามในทันที

โดยแท้จริงแล้วจากการศึกษาวิจัยของธนาคารโลก พบว่า เวียดนามนั้นเป็นประเทศที่โชคดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนี้รวมทั้งประเทศไทยด้วย เพราะเวียดนามมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้มากกว่า โดยสามารถผลิตได้ถึง 513,360   เมกกะวัตต์ หรือ 200 เท่าของพลังงานที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซันลาที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม หรือเป็น 10 เท่าของพลังงานที่ผลิตได้ทั้งประเทศตามการพยากรณ์สำหรับปี พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ผลของการศึกษายังพบด้วยว่า ในพื้นที่เช่นจังหวัดนินห์ทวน บินห์ทวน ตราวินห์ และซ็อกตรัง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมมีขีดความสามารถที่จะผลิตได้ถึง 800 เมกกะวัตต์

จากการที่เวียดนามมีทรัพยากรด้านพลังงานทางเลือกที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้ การเลือกพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นพลังงานลมเหมือนกับที่ประเทศเยอรมันกำลังพิจารณาจะปรับเปลี่ยนนโยบายด้านพลังงานของประเทศยุคหลังวิกฤตินิวเคลียร์ฟูกูชิมาจะส่งผลให้ประเทศเวียดนามและประชาชนชาวเวียดนามได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญจากชาวโลกและจะกลายเป็นหนึ่งในผู้นำที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และกล้าหาญแห่งประชาคมอาเซียน

ข้อมูลอ้างอิง

 1. The determination of Vietnamese government to head to the construction of eight nuclear power plants: http://www.vnnnews.net/vietnam-to-proceed-with-nuclear-power-plants
 2. The radiation detected in Vietnam: http://en.www.info.vn/science-and-education/environment/23395-japan-raises-nuke-accident-severity-vietnam-still-safe-.html
 3. The wind power capability of Vietnam:                http://www.vfej.vn/en/detail/16970/wind_power_industry_in_vietnam
 4. “Japan’s Energy Policy Shift” meeting held in the Diet Offices on April 19, 2011 : http://vimeo.com/22671075;
 5. http://www.ustream.tv/recorded/14132452; http://www.ustream.tv/recorded/14132859
 6. Germany’s energy shift: http://www.huffingtonpost.com/2011/03/14/germany-nuclear-power-extension-suspended_n_835457.html

 

รายนามผู้ให้การเห็นชอบจดหมาย

 1. คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 2. คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. สภาองค์กรประชาชน
 4. กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา  
 5. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดอุบลฯ (คป.สม.)
 6. เครือข่ายคนฮักน้ำของ 
 7. กลุ่มสมัชชาคนจน  กรณีเขื่อนปากมูล
 8. กลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลกลางหมู่บ้านคำสร้างไซย อ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
 9. ชมรมข้าราชการบำนาญและผู้สูงอายุ
 10. พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี
 11. มูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี
 12. มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต
 13. ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 14. เครือข่ายเฟซบุค ‘มั่นใจคนอุบลราชธานีเกิน 1 ล้านคนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 15. เครือข่ายคนอุบลไม่เอานิวเคลียร์
 16. สมาคมไทย-เวียดนามในจังหวัดอุบลราชธานี
 17. สมาคมไทย-อเมริกันในสหรัฐอเมริกา


ความคิดเห็นที่ 1

ทำไมถึงก้าวก่าย กิจการของประเทศอื่นเค้า

โดย : อุบล เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 09:45:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

นายกเวียดนามคนปัจจุบันชื่อ นายเหงวียนเติ๋นสุง ช่วยแก้ไขด้วย

Nguy&#7877;n T&#7845;n D&#361;ng[1] (born November 17, 1949 in C&agrave; Mau province) is the prime minister of Vietnam. He was confirmed by the National Assembly on June 27, 2006, having been nominated by his predecessor, Phan V&#259;n Kh&#7843;i, who retired from office. D&#361;ng is currently ranked third in the hierarchy of the Communist Party of Vietnam.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%E1%BA%A5n_D%C5%A9ng


โดย : คนใน เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10:30:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

Nguyen Tan Dung[1] (born November 17, 1949 in Ca Mau province) is the prime minister of Vietnam. He was confirmed by the National Assembly on June 27, 2006, having been nominated by his predecessor, Phan Van Khai, who retired from office. Dung is currently ranked third in the hierarchy of the Communist Party of Vietnam

โดย : คนใน เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10:32:33 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4


รายนามผู้ให้การเห็นชอบจดหมาย

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทำไมอ้างได้ขนาดนี้ ใครเห็นด้วยก็ลงชื่อมา อย่าเหวี่ยงแห


โดย : ทนไม่ได้ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10:35:45 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

เหงวียนเติ๋นสุง เกิดเมื่อวันที่ 17 พย 1949 ที่ จ. ก่าเมา เป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม ที่เข้าสู่ตำแหน่งโดยการรับรองจากที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 27 มิย 2006 เขาได้รับการเสนอชื่อจากนายฟานวันขาย ที่หมดวาระ เหงวียนเติ๋นสุงอยู่ในลำดับที่สามของ (กรมการเมือง) พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

โดย : แปลให้ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10:41:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

ไม่ควรไปวุ่นวายกับประเทศอื่น ทำให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวก่อน หากกลัวก็ย้ายไปอยู่ไกลๆ และไปปลูกต้นยางนาเตรียมใช้กระบอง(ไต้)จุดเวลาจะมืดเหมือนสมัยก่อน และอย่าอ้างมั่วแบบนี้ผมอยู่หลายกลุ่มเลยแต่ไม่คัดค้านประเทศอื่น เพราะเขามีปัญญาทำ ก็ให้เขาทำเถอะ ไม่เห็นชวนกันไปปลูกป่าลดโลกร้อนแบบระดมค้านประเทศอื่นแบบนี้ สรุปผมไม่คัดค้าน

โดย : คนอุบลไม่ต่อต้านประเทศอื่น เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 20:26:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เหมารวมไปมั้งคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณก็มี NGO


โดย : คนในมอ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 23:05:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

ประเทศพัฒนาแล้ว
ประชาชนประท้วงต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ประเทศด้วยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา
กลับอยากได้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ไม่เห็นโรงศพ....ไม่หรั่งน้ำตา....


โดย : m เมื่อ วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 09:38:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

ชาวบ้านต้องเสียสละ ไม่เห็นด้วยเรียกเห็นแก่ตัว ต้องเสียสละให้คนเห็นแก่ตัว

โดย : บอล   email : amaking_ball@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 22:02:09 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

"คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

ใครเป็นคนลงพื้นที่หารายชื่อ ผมยังไม่เคยลงนามเห็นชอบ

กับจดหมายของคุณเลย...เอาอะไรมาวิเคราะห์เหมารวมแบบนี้


โดย : เด็ก ม.อุบลฯคณะวิทย์ เมื่อ วันพฤหัส ที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 03:01:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

ชีวิตก็คือชีวิต เเนวความคิดดี เเต่ผลกระทบมากมายสำหรับคนไทย เเละคนลาว มวลมนุษย์อยู่ได้เพราะน้ำมือมนุษย์เเละตายได้เพราะน้ำมือมนุษย์ เราต้องใช้สติก่อน

โดย : ชราวุฒิ ผ่องศรี   email : political.wut@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 10:41:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

หากเวียตนามระเบิดภาคอีสาณโดนหางเลขเต็มไดยเฉพาะอุบลเนื่องจากลมพัดมาทางนี้
แต่มาคิดดูอีกทีเวียตนามไทยไม่มีแผ่นดินไหวเหมือนญี่ปุนโอกาสที่จะระเบิดคงยาก


โดย : เฉลิมพล เมื่อ วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 13:45:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

1.กังหันลมตัวละเก้าแสนติดตั้งเสร็จมีค่าบำรุงรักษาอีกและลมก็ไม่แรงและพัดตลอดเหมือนริมทะเลแต่ลดค่ากระแสไฟฟ้าได้จริงจากเคยเสียเดือนละแสนเหลือ95000
2.พลังงานแสงอาทิตย์น่าสนบ้านเราแดดตลอดปีแต่แผงรับและอุปกรณ์แพงถึงแพงมากๆๆๆๆ(ดูปาก)


โดย : เด็กscg เมื่อ วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 13:55:49 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511