<คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯจัดพิธีไหว้ครูแบบโบราณ>-คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯจัดพิธีไหว้ครูแบบโบราณ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯจัดพิธีไหว้ครูแบบโบราณ-
-

               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีจัดพิธีไหว้ครูแบบโบราณและพิธีเจิมหน้าผากเพื่อรับตัวเป็นศิษย์

               วันที่ 23 มิถุนายน 2554  เวลา 10.00 น.ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ด๊อกเตอร์ อารี หลวงนา คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพิธีเจิมหน้าผากรับตัวเป็นศิษย์ ณ. หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

               สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู-อาจารย์ อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม ตั้งตนอยู่ในคำสั่งสอนของครู-อาจารย์ รวมถึงเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ต่อครู-อาจารย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม ก็ตาม และเพื่อให้ศิษย์มีความมั่นใจการศึกษาเล่าเรียน และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะที่เป็นศิษย์มีครูเหมือนกัน  ส่วนบรรยากาศพิธีไหว้ครูเป็นไปอย่างชื่นมื่น มีนิสิต นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 แต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อย เข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้เข้ารับการเจิมหน้าผาก รับตัวเป็นศิษย์จากคณะคณาอาจารย์อีกด้วย

               สำหรับการเจิมหน้าผากนั้น ถือเป็นพิธีอันเป็นมงคลเพื่อประกาศว่าครู-อาจารย์ได้รับตัวนักศึกษาผู้นั้นไว้เป็นศิษย์และอันเชิญความเป็นมงคล  แห่งแก้วสามประการมาสถิตบนหน้าผากของศิษย์ในลักษณะของจุด 3 จุด  ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความ    เป็นสิริมงคล อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ และชีวิตการทำงานของศิษย์ต่อไป

ไอลดาวรรณ โมคภา
ราชธานีเคเบิ้ลทีวี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511