<พาณิชย์อุบลฯจัดพัฒนาการผลิตกลุ่มผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้า>-พาณิชย์อุบลฯจัดพัฒนาการผลิตกลุ่มผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้า-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-พาณิชย์อุบลฯจัดพัฒนาการผลิตกลุ่มผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้า-
-

             สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้า

             วันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 11.00 น. ที่ห้องทับทิมสยามโรงแรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้า ดีไซนเนอร์ และผู้ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

             สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภค หรือตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์จากผ้าของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งให้มูลค่าการจำหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และให้ผู้ประกอบการได้พัฒนา สืบสาน ผลิต ออกแบบ ผลิตภัณฑ์จากผ้า ให้ธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของผ้าทอ และผลิตภัณฑ์จากผ้าของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

             สำหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมประกอบด้วยตัวแทนจาก กลุ่มผู้ประกอบการทอผ้า OTOP/SMEs กลุ่มร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ดีไซน์เนอร์ และกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจำนวน 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดละ 4 คน โดยมีทีมงานวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้า มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

ไอลดาวรรณ โมคภา
ราชธานีเคเบิ้ลทีวี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511