<รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมอัพเดทความรู้ใหม่ด้านสูติ-นรีเวช>-รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมอัพเดทความรู้ใหม่ด้านสูติ-นรีเวช-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมอัพเดทความรู้ใหม่ด้านสูติ-นรีเวช-
-

                เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554  รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี  ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Up Date Infertility and Up Date Endometriosis” (แนวทางใหม่ในการรักษาผู้มีบุตรยากและแนวทางใหม่ในการรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  เวลา 09.00-16.00 น. 

                โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง Up Date Infertility และ  Up Date Endometriosis โดย รศ.นพ.กนก  สีจร  ผู้เชี่ยวชาญภาวะผู้มีบุตรยาก รพ.ศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ Family Planning โดย อาจารย์แพทย์หญิงกีรติ  ลีละพงศ์วัฒนา  รพ.ศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการสาธิตวิธีการผ่าตัดผ่านกล้องทางด้านสูติ-นรีเวชกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆด้านการรักษาผู้มีบุตรยากและการรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ให้กับแพทย์  นักศึกษาแพทย์  พยาบาล และผู้ที่สนใจ  ได้รับทราบ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

                รศ.นพ.กนก  สีจร ผู้เชี่ยวชาญภาวะผู้มีบุตรยาก รพ.ศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    กล่าวว่า  ปัญหาการมีบุตรยากคู่สมรสทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถเป็นสาเหตุของปัญหาได้ทั้ง 2 ฝ่าย แต่ในผู้ชายส่วนมากไม่ยอมมารับการตรวจจากแพทย์  และในช่วงปีแรกของการแต่งงานจะมีสถิติการตั้งครรภ์สูงที่สุดคือร้อยละ 20  และจะลดลงเรื่อยๆในปีต่อมา  สำหรับปัญหาที่มีผลกระทบต่อการวินิจฉัยของแพทย์คือ  ทัศนคติเรื่องเพศของสังคมไทย ที่คู่สมรสมักจะไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับแพทย์

                รศ.นพ.กนก  สีจร  กล่าวต่อว่า  สำหรับปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ถือเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดในเพศหญิง  โดยเฉพาะในหญิงที่ยังไม่มีบุตรและมีอายุระหว่าง 25-44 ปี แต่อย่างไรก็ตามยังสามารถพบโรคนี้ในหญิงที่มีบุตรและหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ได้เช่นกันและกว่าร้อยละ 87 ของอาการปวดเรื้อรังในอุ้งเชิงกรานนั้นก็เกิดจากโรคนี้  โดยนักวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกได้พยายามค้นคว้าหาวิธีการรักษาอยู่แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคได้  ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาได้ 3 วิธีคือ การผ่าตัด การให้ยาเพื่อลดขนาด  และการใช้ยาเพื่อลดขนาดร่วมกับการผ่าตัด

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511