<ชมรมผู้สูงอายุวัดหนองปลาปาก จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และคัดเลือกพ่อตัวอย่าง>-ชมรมผู้สูงอายุวัดหนองปลาปาก จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และคัดเลือกพ่อตัวอย่าง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ชมรมผู้สูงอายุวัดหนองปลาปาก จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และคัดเลือกพ่อตัวอย่าง-
-

               เมื่อวันอาทิตย์ที่  30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่ศาลาบำเพ็ญบุญภายในวัดหนองปลาปาก  อ.เมืองอุบลราชธานี  ชมรมผู้สูงอายุวัดหนองปลาปาก จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี  และคัดเลือกพ่อตัวอย่างประจำปี 2551 ของชมรม 

               นายชุมพร  วัฒนกามินทร์  ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดหนองปลาปาก กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  วันที่ 5 ธันวาคม  2551 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี  นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่พ่อตัวอย่างประจำปี  2551 ของทางชมรม 

               ในปีนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างของชมรมผู้สูงอายุวัดหนองปลาปาก คือ คุณพ่อโกมล  ไหว้พรหม  ปัจจุบันอายุ 80 ปี   อดีตพัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี  กล่าวว่า  รู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างของชมรมในปีนี้  พร้อมทั้งฝากแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีในครอบครัว คือต้องมีความรัก ความสามัคคี  มีความยุติธรรม  ช่วยเหลือสังคม  และผู้ด้อยโอกาส  และเคารพในสิทธิของผู้อื่น   

               ด้านนางฐิติพร  ไหว้พรหม  ลูกสาวของคุณพ่อโกมล  กล่าวว่า คุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกให้แนวคิด  แนวทางการดำรงชีวิตที่ดีทั้งด้านครอบครัวและการทำงาน

กรกช   ภูมี  / สวท.อุบลฯ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511