<สพม. เขต29 ประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่>-สพม. เขต29 ประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สพม. เขต29 ประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่-
-

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (สพม.29) กำหนดประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่   ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554   โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด   ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่   บริเวณสี่แยกถนนเลี่ยงเมือง บ้านกุดลาด ต. กุดลาด       อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

                   นายศรีสมบัติ   ภูมิเขียว  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เปิดเผยว่า  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วประเทศ   จำนวน 42 แห่ง   และในการจัดตั้งแรกเริ่มไม่มีอาคารสำนักงาน จึงได้ขอใช้อาคารสถานฝึกอบรมสำนักงานศึกษาธิการ เขต 10 (เดิม) เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว   บัดนี้ ได้สร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่เรียบร้อยแล้ว     จึงกำหนดประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่  ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น.    โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ   ผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และประชาชนร่วมพิธี 

                จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู  ประชาชน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเรียนเชิญสื่อมวลทุกท่านร่วมทำข่าว และเยี่ยมชมนิทรรศการทางการศึกษาโดยทั่วกัน 

ปัญญา  แพงเหล่า /ข่าว

ที่ปรึกษาและกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511