<เซ็นทรัลพัฒนาเปิด 7 โครงการใหม่ จ.อุบลฯ เปิดเมษายน 2556>-เซ็นทรัลพัฒนาเปิด 7 โครงการใหม่ จ.อุบลฯ เปิดเมษายน 2556-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เซ็นทรัลพัฒนาเปิด 7 โครงการใหม่ จ.อุบลฯ เปิดเมษายน 2556-
-

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา(CPN) แถลงเปิดตัว 7 โครงการใหม่ในปี 2555-2556 ที่มีมูลค่าการลงทุนร่วมกันกว่า 25,300 ล้าน ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี โฉมใหม่ (มกราคม 2555), เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี โฉมใหม่ (เปิดให้บริการวันที่ 27 มีนาคม 2555 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ Grand Opening 26 เมษายน 2555), เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี (ตุลาคม 2555), เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง (ธันวาคม 2555), เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี (เมษายน 2556), เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (ตุลาคม 2556) และเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (พฤศจิกายน 2556)  เพื่อเพิ่มพื้นที่ GFA หรือ Gross Floor Area ของศูนย์การค้าของซีพีเอ็นจากกว่า 4.2 ล้าน ตร.ม. ในปัจจุบัน ให้เป็นกว่า 5 ล้าน ตร.ม. ในปี 2556

“CPN เล็งเห็นถึงอนาคตการเติบโตของหัวเมืองหลักซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ จึงได้เตรียมเข้าไปลงทุนพัฒนาศูนย์การค้า เพื่อเติมเต็มจังหวัดเหล่านั้นซึ่งมีศักยภาพสูงอยู่แล้วมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราต้องการสร้าง Big Impact ในทุกๆ ที่ที่เราไปมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์การค้า"  นายกอบชัย กล่าว

โดยการนำเทรนด์สมัยใหม่ทั้ง Globalization และ Urbanization ไปเพิ่มมูลค่าและความสุขให้กับท้องถิ่น ซึ่งการที่เราได้เข้าไปเปิดศูนย์การค้าในหลายจังหวัด ทำให้เกิดการกระจายการลงทุน และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นมากขึ้น รวมถึงเอื้อประโยชน์ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเอื้อประโยชน์ให้การค้าในแถบชายแดนประตูสู่อินโดจีน ซึ่งทั้ง 7 โครงการใหม่ที่เราจะไปเปิดนั้นอยู่ในที่ทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นพื้นที่กลยุทธ์สำคัญและมีกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง

การลงทุน Big Project ทั้ง 7 โครงการ ของ CPN ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อย้ำสถานะการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่จะก้าวไปเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกระดับโลก ซึ่ง CPN มั่นใจว่าทุกโครงการจะเป็นโครงการที่มีศักยภาพสูงที่จะสามารถสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับวงการรีเทลของไทยได้อย่างแน่นอน

นายกอบชัย กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 55 เติบโตอย่างน้อย 25%  เนื่องจากปีนี้รับรู้รายได้จากศูนย์เซ็นทรัลลาดพร้าว และเซ็นทรัลเวิล์ด ได้เต็มปี รวมทั้งห้างสรรพสินค้า ZEN ได้กลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่ต้นม.ค.55 และรับรู้รายได้จากห้างใหม่ที่เปิดเมื่อปี 54 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม 9

สำหรับ ยอดขายในช่วง 2 เดือนแรกของปี 55 เป็นไปตามเป้าหมาย มีแนวโน้มดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยประเมินว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคดีขึ้นจากช่วงที่เกิดน้ำท่วม ตามการเติบโตของ จีดีพีของประเทศที่โต 5% และยังได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน และ เงินเดือน 15,000 บาทช่วยหนุนให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น

โดยบริษัทยังคาดว่าในปี 56 ยอดขายจะเติบโตอย่างน้อย 15% จากการเปิดศูนย์ใหม่อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีนี้

ทั้งนี้ บริษัทตั้งงบลงทุนปี 55-56 ไว้ปีละ 1.3 หมื่นล้านบาท แหล่งเงินมาจากกระแสเงินสดชองบริษัทและเงินกู้

 

http://www.stockwave.in.th/hot-news/23239-7253.html
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511