<สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลฯ เตือนภัย !! ระวังแก๊งต่างชาติหลอกให้โอนเงิน>-สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลฯ เตือนภัย !! ระวังแก๊งต่างชาติหลอกให้โอนเงิน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลฯ เตือนภัย !! ระวังแก๊งต่างชาติหลอกให้โอนเงิน-
-

               สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี  ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ว่าขณะนี้มีคนไทยถูกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติมีฐานอยู่ในมาเลเซีย  หลอกลวงให้โอนเงินทางอินเตอร์เน็ตเสียหายหลายล้านบาท  โดยแก๊งเหล่านี้มักอ้างตัวเป็นคนสัญชาติอังกฤษ (ข้อเท็จจริงคือกลุ่มแอฟริกัน)  ทำงานเป็นทีมลักษณะแก๊ง call center    มีการสร้าง website คล้ายบริษัทขนส่งพัสดุระหว่างประเทศ  เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่เหยื่อโดยให้หมายเลขพัสดุสำหรับติดตามของที่ส่ง (tracking)  มักเน้นกลุ่มเป้าหมายเพศหญิง  โดยเฉพาะหญิงไทยแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ที่มีค่านิยมในการแต่งงานกับชาวต่างชาติ  โดยมีวิธีการหลอกลวงในหลายรูปแบบ  อาทิ

1.  อ้างเป็นชายอังกฤษส่งของมีค่ามาให้ที่ประเทศไทยผ่านมาเลเซียแต่ถูกศุลกากรกักไว้

               โดยติดต่อผ่านทาง Facebook หรือ อีเมล์  อ้างตนเป็นชาวอังกฤษ  หลังจากติดต่อทำความรู้จักกันจน ฝ่ายหญิงเริ่มสนใจก็จะชวนไปเที่ยวมาเลเซีย  หากฝ่ายหญิงปฏิเสธก็อ้างว่าตนจะกลับอังกฤษและจะส่งของมีค่าให้  หลังจากนั้นไม่นานก็จะแจ้งว่าได้ส่งของมีค่า (โน้ตบุ๊ค,เงินสด,เครื่องประดับ,ของที่ระลึก) มาให้  พร้อมแจ้งหมายเลขพัสดุและบริษัทรับส่งที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีตัวตนจริง  หลังจากนั้นก็จะอ้างว่าพัสดุถูกศุลกากรตรวจยึดไว้            จะต้องชำระค่าธรรมเนียมจึงจะส่งของผ่านได้  และขอให้ฝ่ายหญิงโอนเงินเข้าบัญชีที่เตรียมไว้ 

2.  ชักชวนทำธุรกิจร่วมกันในมาเลเซีย

               โดยหลอกว่าเป็นนักธุรกิจชาวอังกฤษ  และชักชวนหญิงไทยลงทุนทำธุรกิจร่วมกัน  โดยสัญญาว่า              จะแต่งงานด้วย  แต่ขอให้โอนเงินเข้าบัญชีหรือขอยืมเงินเพื่อจดทะเบียนบริษัทก่อน 

3.  อ้างว่าได้รับมรดกหรือกำไรจากเงินกองทุน

               โดยอ้างว่าตนได้รับบำนาญหรือผลกำไรจากเงินกองทุนในประเทศอังกฤษจำนวนมาก  ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนอยู่ในเมืองไทย  พร้อมขอชื่อฝ่ายหญิงเปิดบัญชีในมาเลเซียและให้โอนเงินไปให้เพื่อเป็นทุนในการเปิดบัญชี โดยจะให้ผลกำไรจากส่วนต่างแก่หญิงไทย

               ในการนี้  สำนักงานหนังสือเดินทางฯ  จึงขอแจ้งเตือนภัยมายังผู้ที่อาจได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว หากมีข้อสงสัยว่าตนอาจอยู่ในข่ายถูกหลอกลวง  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จาก  สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  (โทร. (60-3) 2148-8222, 2148-8350  โทรสาร. (60-3) 2148-6527, 2148-6615 อีเมล์ : thaikul@mfa.go.th )  หรือ  กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ (โทร. 0-2575-1047-51 โทรสาร. 0-2575-1052  อีเมล์ : consular02@mfa.go.th )

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511