<ร.ร.เบ็ญจะมะฯอุบลฯ ปฏิวัติการเรียนการสอน ลดปริมาณ นร. เน้นคุณภาพ>-ร.ร.เบ็ญจะมะฯอุบลฯ ปฏิวัติการเรียนการสอน ลดปริมาณ นร. เน้นคุณภาพ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ร.ร.เบ็ญจะมะฯอุบลฯ ปฏิวัติการเรียนการสอน ลดปริมาณ นร. เน้นคุณภาพ-
-

       โรงเรียนเบญจะมะมหาราช โรงเรียนมัธยมชื่อดัง จ.อุบลราชธานี อายุ 115 ปี เปิดรับบริจาคสร้างคนรุ่นใหม่ให้เรียนเก่งและเป็นคนดีของสังคม ประกาศปรับกลยุทธ์การเรียนให้ทันยุคสมัย นำเทคโนโลยีมาใช้เรียนใช้สอน ลดปริมาณนักเรียนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่อัดแน่นเป็นปลากระป๋องซึ่งเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพเหมือนที่ผ่านมา
       
       ที่อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี ดร.ประยงค์ แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ศ.ดร.ประกอบ วิโรจน์กูฏ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำโรงเรียน ร่วมแถลงข่าวการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2555-2558 โดยมีการปรับปรุงเพิ่มสื่อเทคโนโลยีเข้าไปในห้องเรียนจำนวน 80 ห้อง จากจำนวน 102 ห้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้มากขึ้น
       
       นอกจากนี้ยังมีการสร้างห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เคมี คอมพิวเตอร์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งห้องอาเซียนศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ซึ่งโครงการต่างๆ ใช้เงินพัฒนาปรับปรุงราว 119 ล้านบาท โดยเงินที่นำมาใช้จ่ายในโครงการนี้ แบ่งเป็นสองส่วน คือ เงินจากงบประมาณของรัฐบาล และเงินจากการบริจาคที่โรงเรียนระดมทุนจากผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน เงินบริจาคของศิษย์เก่า เงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป โดยไม่มีเงื่อนไขใช้แลกเปลี่ยนต้องรับนักเรียนที่ผู้ปกครองบริจาคเข้าเรียน
       
       เพราะปัจจุบันการรับนักเรียนพิเศษอยู่ภายใต้เงื่อนไขต้องเป็นเด็กที่บิดา มารดา เสียชีวิตจากการไปปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนมาก่อนเท่านั้น การระดมทุนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งนี้ โรงเรียนทำอย่างเปิดเผยและผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษี
       
       ที่ผ่านมาโรงเรียนเบญจะมะมหาราชเป็นโรงเรียนมัธยมมีชื่อเสียงโด่งดังจากการสร้างคุณงามความดีของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ทำให้แต่ละปีมีผู้ต้องการฝากบุตรหลานเข้าเรียนต่อจำนวนมาก จึงมีหลักเกณฑ์ใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ เพื่อให้เด็กทุกระดับมีโอกาสเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกเป็นเด็กที่มีผู้ปกครองยากจนหรือร่ำรวย
       
       ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ระหว่างการศึกษากว่า 4,800 คน โดยลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีมากกว่า 5,400 คน และอนาคตจะมีการลดปริมาณการรับนักเรียนให้น้อยลงอีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้เรียน โดยห้องเรียนหนึ่งห้องจะมีนักเรียนไม่เกิน 40 คน จากที่เคยมีนักเรียนมากกว่า 60 คน
       
       และสื่อเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ครั้งนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้นักเรียนเรียนรู้จากครูผู้สอนได้มากขึ้น โดยมีตัวชี้วัดจากการสร้างห้องทดลองเมื่อปีการศึกษา 2554 ที่นักเรียนในชั้นเรียน ห้องทดลองทั้งห้องสามารถทำคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 3.5
       
       ด้าน ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำโรงเรียนกล่าวว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนแนวความคิดการปรับปรุงห้องเรียน ซึ่งลดปริมาณนักเรียน แต่ไปเพิ่มด้านคุณภาพในการเรียนรู้ให้มากกว่าอดีต โดยยอมรับว่าการระดมทุนครั้งนี้อาจต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
       
       โดยผู้บริจาคต้องไม่มีเงื่อนไขขอรับการตอบแทนคืน แต่เชื่อว่าชาวจังหวัดอุบลราชธานีจะร่วมมือกันสร้างคนรุ่นใหม่ผ่านโรงเรียนที่มีประวัติยาวนานถึง 115 ปีให้เป็นทั้งคนเรียนเก่งและเป็นคนดีของสังคมในเวลาเดียวกันด้วย สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาคในโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อแสดงความประสงค์ที่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4524-0683-5

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000077293ความคิดเห็นที่ 1

โดยไม่มีเงื่อนไขการบริจาค แต่ขอขั้นต่ำ3000.- โรงเรียนเบอร์หนึ่งของจังหวัดประชุมผู้ปกครองเมื่อไหร่ มีแต่เรื่องของเงินบริจาค แต่การเรียนการสอนในโรงเรียนเคยเปิดให้แสดงความคิดเห็นหรือไม่ โรงเรียนอันดับหนึ่งในจังหวัดแต่เด็กต้องเรียนพิเศษเกือบร้อยเปอร์เซ็นกับครูตัวเองหรือที่เรียนเอกชน ผอ.คนนี้ขยันมากเรื่องเงินบริจาค

โดย : ผู้ปกครองคนหนึ่ง เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 14:19:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

ท่าน ผอ ไปนำเอาหลักสูตร สร้างศัตรูมาจากไหน ถ้าคิดจะเป็นครู อย่าเล่นการเมือง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เกษียณไปจะไม่สง่างาม บอกไว้ก่อน

โดย : ผู้ปกครองอีกคน เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 15:19:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

เอาครูโรงเรียนเบ็ญไปสอนเด็กบ้านนอกดูว่าจะได้ดีไหม ......ที่เด็กเก่งทุกวันนี้ไม่ได้มาจากครู หรือสื่อการสอน แต่มาจากการเรียนๆๆๆๆๆๆๆพิเศษของเด็ก ควรปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีให้เด็ก .....ฝึกให้เด็กมีความอดทนด้วย........แล้วการบริจาคเพลาๆ ลงหน่อย.....เด็กบางคนไม่ได้มาจากร.ร.อนุบาลในเมือง แต่มาจากบ้านนอกคอกนา....ฐานะต่างกัน.....เด็กมันอายเพื่อน....เห็นพ่อแม่เพื่อนบริจาคทีหลักหมื่นแต่เราพ่อแม่ยังหาเช้ากินค่ำ.......เงินอาจสร้างสิ่งอำนวยคามสะดวกแก่นักเรียนแต่ไม่สามารถบันดาลให้ครูเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน กระตือรือร้นในการสอนได้ รักและเอาใจใส่ศิษย์มากขึ้นนะครับ

โดย : saban เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 21:07:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

ผมว่า ผอ.ท่านนี้ ดี นะครับ บริจาค แล้ว นักเรียน ได้ รับประโยชน์นะครับ --*

แต่ละความคิด ก็ ดีๆ นะครับ


โดย : ศิษย์ เบ็ญจะมะฯ ปัจจุบัน เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 21:11:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

เอาเด็กที่เรียนไม่เก่ง ไม่ทันเพื่อน เกรดต่ำ ออก แล้วให้ไปเรียนที่โรงเรียนอื่น สุดยอดมากครับ ที่เหลือก็มีแต่เด็กเก่งๆ เจริญหละทีนี้

โดย : จุ้ย เมื่อ วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 06:28:28 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511