<ผลการประกวดสาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2555>-ผลการประกวดสาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2555-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ผลการประกวดสาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2555-
-

IMG_3045-1.jpg

รางวัลชนะเลิศ นางงามเทียนพรรษา ประจำปี 2555

ได้แก่ นางสาววิลาวัลย์ ภิรมย์นา (เม็ดทราย)

ได้รับ รางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ มงกุฎ และสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก

และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินแอร์เอเซีย ต่างประเทศ (ไม่ระบุเส้นทาง) จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี

ได้แก่ นางสาวทิพภาวีร์ ศุภนคร (กุ๊กกิ๊ก)

ได้รับ รางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก

และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินแอร์เอเซีย อุบล-เชียงใหม่ จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี

ได้แก่ นางสาวกีรติกา สว่างแจ้ง

ได้รับ รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก

และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินแอร์เอเซีย อุบล-ภูเก็ต จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี

ได้แก่ นางสาวชวันรัตน์ จีระโชคสุรัตน์ (วัน)

ได้รับ รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี

ได้แก่ นางสาวสุดาภรณ์ วงศาศิริพัฒน์

ได้รับ รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย

รางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน

ได้แก่ นางสาวภัทรภร เลี่ยมนาค (อ้อย)

ได้รับ รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก

รางวัลมิสแอร์เอเชีย

ได้แก่ นางสาวชวันรัตน์ จีระโชคสุรัตน์ (วัน)

ได้รับ รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก

และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินแอร์เอเซีย ต่างประเทศ (ไม่ระบุเส้นทาง) จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 50,000 บาท

รางวัล Miss NITIPON

ได้แก่ นางสาวพัชริยา พิศชวนชม (ฝ้าย)

ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก

รางวัลนางงามผิวสวยหน้าใส by NITIPON

ได้แก่ นางสาวศศิวิมล ศิลาสุวรรณวิทย์ (ตุ้ม)

ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก

รางวัลมิสเมดิแคร์

ได้แก่ นางสาวกีรติกา สว่างแจ้ง (สายเอี๊ยม)

ได้รับ รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก

รางวัลนางงามผิวเนียน by เมดิแคร์

ได้แก่ นางสาววิลาวัลย์ ภิรมย์นา (เม็ดทราย)

ได้รับ รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก

รางวัลมิสคลาร่า พลัส

ได้แก่ นางสาวชรัชดา พิทักษ์บุตร

ได้รับ รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก

รางวัลขวัญใจประชาชน

ได้แก่ นางสาวพัชริยา พิศชวนชม (ฝ้าย)

ได้รับ รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ..>>
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511