Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
อุบล จัดกิจกรรม Car Free Day 2012 วัดปลอดรถ ลดโลกร้อน

               จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Car Free Day 2012 วัดปลอดรถ ลดโลกร้อน รวมพลคนใช้จักรยาน อุบลราชธานี สร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน

               (23 ก.ย.55) ที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานในกิจกรรม Car Free Day 2012 วัดปลอดรถ ลดโลกร้อน รวมพลคนใช้จักรยาน อุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมจักรยานในจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายอุบลสร้างสุขพ้นทุกข์ปลอดเหล้า

               การจัดกิจกรรม Car Free Day 2012 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ ลดภาวะโลกร้อน สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการประหยัดพลังงานจากการใช้เชื้อเพลิง สร้างกระแสการใช้รถจักรยานเพื่อการดินทางในชีวิตประจำวัน โดยมีประชาชนกว่า 500 คน ร่วมปั่นจักรยานระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี


กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯสปข.2 รายงาน /23ก.ย.55
  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700