<อุบล จัดกิจกรรม Car Free Day 2012 วัดปลอดรถ ลดโลกร้อน>-อุบล จัดกิจกรรม Car Free Day 2012 วัดปลอดรถ ลดโลกร้อน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อุบล จัดกิจกรรม Car Free Day 2012 วัดปลอดรถ ลดโลกร้อน-
-

               จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Car Free Day 2012 วัดปลอดรถ ลดโลกร้อน รวมพลคนใช้จักรยาน อุบลราชธานี สร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน

               (23 ก.ย.55) ที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานในกิจกรรม Car Free Day 2012 วัดปลอดรถ ลดโลกร้อน รวมพลคนใช้จักรยาน อุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมจักรยานในจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายอุบลสร้างสุขพ้นทุกข์ปลอดเหล้า

               การจัดกิจกรรม Car Free Day 2012 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ ลดภาวะโลกร้อน สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการประหยัดพลังงานจากการใช้เชื้อเพลิง สร้างกระแสการใช้รถจักรยานเพื่อการดินทางในชีวิตประจำวัน โดยมีประชาชนกว่า 500 คน ร่วมปั่นจักรยานระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี


กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯสปข.2 รายงาน /23ก.ย.55

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511